Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

TV missen, radiomissen en streaming 18 apil 2021

Tip: Steek tijdens de viering een kaars aan, zodat de Eucharistieviering een ander moment wordt dan een alledaags tv-moment.

Weekendvieringen:

Weekvieringen:

Een overzicht van het aanbod vind je hier

Geestelijke Communie:

Jezus, Ik geloof dat Jij in het Heilige Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin Je boven alles en wens Je in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik de communie niet daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik Je de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Jouw Geest en laat mij nooit van Jou gescheiden worden. Amen

bijbelteksten van de Derde Paaszondag 18 april


Eerste lezing: Hnd 3, 13-15. 17-19:
Petrus spreekt tot het volk over de verrijzenis en roept op tot bekering.
Tweede lezing: 1 Joh 2, 1-5a:
In Jezus Christus hebben alle mensen een voorspreker bij de Vader.
Evangelie: Lc 24, 35-48:
Jezus laat zich zien aan de elf en aan een groep leerlingen.


Meer hierover lees je in ons parochieblad

Weekend en Weekvieringen

Zie hiervoor bij je pastorale eenheid. Opgelet: maximum 15 personen en aanmelden verplicht

Overwegingen bij het zondagsevangelie

Het evangelie lijkt sterk op dat van vorige zondag.
Daarin vertelde de evangelist Johannes hoe Jezus na zijn verrijzenis ineens verschijnt aan zijn leerlingen in de verblijfplaats waar ze, uit schrik voor de joden, achter gesloten deuren verbleven.
Zijn eerste woorden waren: ‘Vrede zij u.’

Dat zijn ze ook in het verhaal dat Lucas hier vertelt.
Ook nu verschijnt Jezus ineens aan zijn leerlingen en zijn eerste woorden zijn: ‘Vrede zij u.’
En net zoals bij Johannes toont Hij hun zijn handen en zijn zijde om te laten zien dat Hij geen spook is, maar de gekruisigde, en nu verrezen Jezus.

Vrede, dat wenst Jezus zijn leerlingen en ook ons toe.
Vrede in heel ons leven en in al ons doen en denken.
Vrede over ons, ook in moeilijke of droevige dagen.
Vrede wanneer we problemen hebben in onze relatie of op ons werk.
Vrede wanneer alles tegenvalt, wat we ook doen.
Vrede wanneer onenigheid dreigt in ons gezin, in onze Kerk, in onze parochie. Vrede wanneer we getroffen worden door ziekte of dood, en wanneer wanhoop zich van ons meester maakt.
Vrede wanneer we zo gehandicapt zijn, of zo oud dat we onszelf niet kunnen behelpen.
Vrede wanneer we wegens misdrijf in de gevangenis zitten.

‘Vrede zij u’, zegt Jezus.
De vrede van ons geloof, van zijn liefde, van zijn aanwezigheid onder ons.
Vrede over ons en ook over de wereld.
Een wereld vol vrede waarvan we alleen maar kunnen dromen met de huidige wereldleiders, die elke dag agressiever en corrupter lijken te worden.
‘Vrede zij u’, zegt Jezus ook tegen hen.

En dat zegt Hij ook tegen de miljoenen vluchtelingen en slachtoffers van oorlogen en burgeroorlogen.
En tegen de miljoenen mannen en vrouwen die in mensonwaardige omstandigheden voor mensonwaardige lonen moeten werken voor onze rijkdom. En tegen de miljoenen vrouwen die geen enkel recht hebben.
‘Vrede zij u’, wenst Jezus ook hen toe, en dat wenst hij ook toe aan de machthebbers die hen en alle andere armen en zwakken uitbuiten, en aan de mensenhandelaars die rijk worden van de ellende van de armen.
Vrede zij u, zegt Jezus, maar die vrede komt er alleen in een wereld van respect, van eerlijkheid, van waardering, van meevoelen en meeleven.
Een heerlijke wereld van liefde en vrede.

Maar Jezus wenst ons niet alleen vrede toe,
Hij vraagt ook dat wij van Hem zouden getuigen onder alle volkeren.
En de vraag is of we dat doen, en of onze Kerk dat doet.
Verkondigt onze Kerk inderdaad de Blijde Boodschap?
De Boodschap dat God in de persoon van Jezus onder ons is komen wonen, en dat Hij ons zijn Rijk van liefde en vrede heeft voorgeleefd?
De Blijde Boodschap dat Jezus, dat God niet oordeelt en veroordeelt, maar dat Hij er is voor alle mensen:  voor gezonde, maar ook voor zieke en zwakke mensen.  
En ook voor blinden en doven, voor zondaars en melaatsen, voor rijken en armen.

Verkondigt onze Kerk alleen die Blijde Boodschap, of verkondigt ze soms liever haar eigen boodschap van zonde en zondigheid, van afkeuren en eisen stellen, van oordelen, en veroordelen wie anders is of anders denkt?

En wat doen wijzelf? Komen wij echt uit voor ons geloof, ook in deze moeilijke tijden waarin God en geloof niet meer lijken aan te spreken?
Zijn wij trots op ons geloof, ook tegenover jongeren en andersdenkenden, of zijn we soms beschaamd omdat we geloven, omdat we naar de mis gaan, omdat we ons inzetten voor onze parochie en voor mensen in nood?
En laten we ons soms gaan in ons pessimisme over een toekomst zonder Kerk en zonder geloof, omdat we vrezen dat we de laatsten zijn?

‘Vrede zij u’, zegt Jezus wanneer Hij aan zijn leerlingen verschijnt, en Hij zegt ook: ‘Dit zijn mijn woorden die Ik sprak toen Ik nog bij u was.’
Hij maakt dus een onderscheid tussen toen en nu.
Toen, wanneer Hij als mens onder de mensen woonde.
Nu, wanneer Hij als verrezen Heer aan zijn apostelen verschijnt en onder ons leeft.
De ‘vorst van het leven’, noemt Petrus hem in de eerste lezing. Alleen als wij en alle mensen over die verrezen Heer en over die vorst van het leven getuigen in heel ons doen en denken kan de vrede die Jezus ons toewenst over ons en over de wereld komen.
Laten we ons dus echt en oprecht inzetten voor ons getuigenis. Amen.
Tony, pr.

Noveen Sint-Antonius

De jaarlijkse noveen van St.-Antonius heeft in Tongeren plaats op 9 dinsdagen met een eucharistieviering telkens in St.-Servatius - kerk Nerem om 09.00u .
En St.-Lutgart – kerk Aterstoase om 18.00u
De eucharistievieringen worden voorgegaan door
pastoor Tony en / of Pater Jeeva
Dinsdag 13 april :       “Antonius’ Godsliefde”
Dinsdag 20 april :       “Heb elkaar lief”.
Dinsdag 27 april :       “H. Antonius en Christus”.
Dinsdag 4 mei:            “Antonius de bidder”.
Dinsdag 11 mei:          “Zichzelf zijn”.
Dinsdag 18 mei:          “Antonius’ deemoed”.
Dinsdag 25 mei:          “Antonius en de Eucharistie”.
Dinsdag 1 juni:           “Antonius en O.L.Vrouw”.
Dinsdag 8 juni:           “Betrouwen in God”.
Feestdag van St.-Antonius van Padua op zondag 13 juni om 18.00u
enkel in de kerk van St.-Lutgart

 

Iedereen welkom

kerken in Coronatijden

Inschrijven is noodzakelijk: maximum 15 personen per viering. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee

 

Bezoek aan de volgende kerken (coronaproof) is mogelijk:
-Basiliek: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Lutgart: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Jozef: (H. Rita) alle dagen van 08.30u tot 17.00u.
-St.-Jan: alle dagen tijdens de normale openingsuren
De voorportalen van St.-Maternus en St.-Gillis zijn open.

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

Verbonden via facebook

Heb je een facebook-account? Sluit dan zeker aan aan bij de Groep van Kerknet: verbonden kerkgemeenschap. Via deze link kom je er.

Gezocht: medewerk(st)er website

We zoeken een vrijwillige medewerk(st)er die wil meehelpen om de wekelijkse update van de website te doen. U kan zich hiervoor melden via ons contactformulier.

Weekgedachte

Ik geloof dat wel, God,
dat ik Jezus kan ontmoeten
wanneer ik met vrienden samenkom
om eucharistie te vieren,
of wanneer ik met een open hart
durf kijken in de ogen van een arme of een zieke.
Maar vaak is dat geloof toch maar heel klein
en lukt het mij niet om te zien
hoe Hij in mijn leven aanwezig is.
Daarom vraag ik Je, God,
dat Je mij helpt
om op een enthousiaste manier
van mijn verrijzenisvreugde te getuigen.

Bloemen voor Maria

Vacature dekenaal secretaris

Bedeling Kerk en Leven

Beste lezers,
door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.
Hou er dus rekening mee dat nieuws dat betrekking heeft op een woensdag, best reeds de week voordien in Kerk & Leven staat.
Indien u op donderdag het vertrouwde weekblad nog niet heeft ontvangen, dan kunt u dat op volgende wijzen melden.
 
Hoe melden?
- De snelste weg loopt via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
- Ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Bezorg ons dan uw naam en adres, alsook het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
- Geen internet? U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen, op het nummer 03 210 08 30. Eén van onze medewerkers dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.

Van zodra de klacht ontvangen is sturen wij de abonnee een nieuw exemplaar op dat door Bpost prioritair bezorgd wordt.

misintenties die wegvallen door Corona

Misintenties die wegvallen door Corona zullen na de lockdown hernomen worden. Indien u dat wenst kan u dan later (zodra we weten wanneer we mogen herstarten) hiervoor contact opnemen met de priester/ contactpersoon / secretariaat bij wie u de mis bestelde.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: