Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

TV missen, radiomissen en streaming 24 januari 2021

Tip: Steek tijdens de viering een kaars aan, zodat de Eucharistieviering een ander moment wordt dan een alledaags tv-moment.

Weekendvieringen:

Weekvieringen:

Een overzicht van het aanbod vind je hier

Geestelijke Communie:

Jezus, Ik geloof dat Jij in het Heilige Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin Je boven alles en wens Je in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik de communie niet daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik Je de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Jouw Geest en laat mij nooit van Jou gescheiden worden. Amen

bijbelteksten 24 januari 2021: 3de zondag door het jaar

Eerste Lezing: Jon, 3, 1-5.10:
‘Ga op weg en verkondig de boodschap die Ik u geef.’
Tweede Lezing: 1 Kor 7, 29-31:
‘De wereld die wij zien, gaat voorbij.’
Evangelie: Mc 1, 14-20:
‘Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap.’

Meer hierover lees je in ons parochieblad

Het Evangelie voor kinderen: de eerste leerlingen van Jezus

het bijbelverhaal voor kinderen vind je hier

Overwegingen bij de 3de zondag van het jaar

Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Jezus als de nieuwe Jona, maar niet met deze woorden van Jona: “Nog veertig dagen en Ninivé zal vergaan”.
Jezus zegt: “Het Rijk Gods is nabij.” De aankondiging verschilt, maar de oproep tot bekering vind je in beide.
Alhoewel, Jona roept niet eens op tot bekering, hij verkondigt alleen maar het onheil. Dat is blijkbaar al genoeg.

Soms hoor je mensen zeggen: “Als er opnieuw een oorlog uitbreekt, dan gaan de mensen wel weer naar de kerk”. Die opmerking getuigt van de overtuiging dat mensen in nood hun toevlucht zoeken bij God. De Bijbelse geschiedenis laat dat inderdaad zien. Ninivé is daar een voorbeeld van.

Jona versus Jezus
Nu kunnen we ons afvragen waarom die mensen uit Ninivé Jona geloofden. Was dat zomaar omdat hij dat riep? Of hadden ze gehoord over zijn vreemde geschiedenis? Dat hij op de vlucht was gegaan voor zijn zending. Dat hij zo op zee in de storm belandde en in zee was gegooid. Hoe de bemanning nog gebeden had tot hun eigen goden, maar dat de God van Jona de sterkste was. Hoe God een monstervis had gezonden die Jona op de kust had gespuwd en dat Jona nu daar stond met deze boodschap. Die zeelui waren vast al eerder aan land gekomen en hadden alles al in geuren en kleuren verteld. Als je dat dan hoort en die Jona staat daar voor je, dan geloof je dat het echt waar is.
------------------------------------
Invoegen f3619c03 foto vissers van mensen
---------------------------------------
Geloven wij Jezus als Hij zegt: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Want van Jezus gaat ook zo'n verhaal uit, waarbij Hij Jona ver overtreft.
“Hier is meer dan Jona,” zal Hij zelf zeggen. Hoe Jezus leefde volgens Gods wil, Hij vluchtte niet voor zijn zending, hoe Hij wonderen deed en Gods Woord verkondigde. Hoe Hij opging naar Jeruzalem en onschuldig werd veroordeeld. Hoe Hij aankondigde dat Hij zou lijden en sterven en verrijzen. Hoe ze Hem geselden, aan het kruis sloegen en doodden. En hoe Hij de derde dag verrees van de doden. Jezus als de nieuwe Jona. Met dit verschil, Jona had alles al meegemaakt toen hij in Ninivé kwam. Jezus moest alles nog doormaken.

 

Maar wij zijn kinderen van na die tijd.
Wij weten wat er allemaal gebeurd is en ook tot ons zegt Hij: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Wat zou in onze tijd bekering inhouden? Wat zou nog beter kunnen? We kennen het dagelijks gewetensonderzoek, we kennen de tien geboden en de vijf geboden van de Kerk. We kennen de grote Catechismus, we leren wat goed en kwaad is, wat recht en krom is, wat eerlijk en vals is, oprecht of dubbelhartig, trouw of ontrouw. We hebben het geleerd, we weten het.

En toch moet ieder van ons erkennen, dat we niet volmaakt zijn. We weten het, maar we doen het niet. Ook als het niet om grote dingen gaat, ook als we niemand hebben vermoord of enorm bedrogen, als we onze wederhelft niet ontrouw zijn geweest, als we in de grote dingen staande zijn gebleven, dan nog zijn er massa's kleinere momenten waarin we beseffen dat we maar kleine mensen zijn. En we weten, wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.

Leren als Kind van God.
Kind van God zijn ontvang je, het wordt je geschonken. Zo begint het. Maar hoe je je daarna moet gedragen, leer je niet door de regels of de Bijbel uit je hoofd te kennen. Dat is wel handig en goed, maar niet voldoende. Je leert het doordat je op weg gaat, doordat je stappen zet en stapsgewijs, dag na dag, week na week en jaar na jaar, een heel mensenleven lang, doordat je groeit in die navolging van Jezus, navolging van die Weg die Hij is.
Wij zijn als Kerk wel heilig, maar niet volmaakt. Daar hoef je de geschiedenis maar voor open te slaan, en de recente geschiedenis maakt dat nogmaals pijnlijk duidelijk. Heilig betekent in de eerste plaats niets anders dan dat wij bij God horen. Wij zijn van Hem. Daar volgt wel meteen een opdracht uit, dat we naar Gods volmaaktheid streven die bij die heiligheid hoort. God is volmaakt, Hij laat de zon opgaan over goeden en slechten, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en zondaars. Heiligheid en volmaaktheid horen bij elkaar. Maar daardoor zijn die twee ook een beetje synoniem geworden. Het is belangrijk om ze te blijven onderscheiden. Wij zijn heilig als Kerk, heilig als Kind van God, maar wij mensen in de Kerk zijn niet volmaakt. De volmaaktheid van de Kerk vinden we in Christus en de heiligen. Die volmaaktheid komt bij ons pas gaandeweg en als we die aan het einde van ons leven hebben bereikt is dat al meer dan we mogen hopen.

Navolging van Christus. “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”, zegt Hij. De Nieuwe Jona heeft een Blijde Boodschap en zegt: “Komt en volgt Mij, ga mee, doe zoals Ik, we gaan op weg naar Gods Koninkrijk.
(T.H.)

kerken in Coronatijden

Vanaf maandag 2 november 2020

Alle geplande missen en gebedsdiensten vervallen. (aangevraagde misintenties worden later opgenomen) (Er gaan normaal gezien tijdelijk geen doopsels door)

Uitzonderingen: (steeds met mondmasker)

  • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen zijn toegelaten, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. (Zonder maaltijd of receptie achteraf.)
  • Kerkelijke huwelijken kunnen wel nog, maar uitsluitend in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de voorganger
  • Sommige kerken en kapellen zijn open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 15 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
  • Streaming en uitzending van vieringen mag met maximaal 15 personen, opnamepersoneel inbegrepen

De maatregelen gelden tot en met 1 maart 2021

EUCHARISTIEVIERINGEN MET 15 PERSONEN IN DE 4 FEDERATIES VAN TONGEREN?

Zoals u waarschijnlijk in de media hebt vernomen bestaat er een mogelijkheid om terug de eucharistie te vieren met een maximum van 15 personen. Toch lijkt dit in de praktijk haast niet te organiseren.
Om nu geen energie te steken in de organisatie van zondagsvieringen en vieringen op Kerstmis met maximum 15 personen en om geen nodeloze afgunst te veroorzaken onder de gelovigen, zullen wij in de vier pastorale eenheden van Tongeren géén publieke eucharistievieringen plannen zolang er niet terug een meer behoorlijk aantal gelovigen is toegelaten voor de publieke eredienst.
De dagelijkse coronacijfers blijven overigens te hoog en de enige veilige weg is om zoveel mogelijk elk sociaal contact te vermijden. Het is duidelijk dat de zorg voor de veiligheid en het respect voor al wie onder moeilijke omstandigheden meehelpt het coronavirus in bedwang te houden, voorop staat!

Wij roepen iedereen wel op om:

  • de liturgie te beleven via televisie, radio en streamingsinitiatieven op sociale media;
  • het aanbod van ‘huiskamerliturgie’ voor Kerstmis te gebruiken (zie Kerk&Leven van

vorige week of op verzoek te verkrijgen);

  • individueel en in gezinsverband de kerk te bezoeken tijdens de kerstdagen

en (vanuit  de Basiliek) het Vredeslicht van Bethlehem mee naar huis te nemen;

  • daadwerkelijke solidariteit te beleven met de mensen in armoede.

Ondertussen hopen wij dat u gezond mag blijven en wensen wij u een vredevol feest van Kerstmis!

 

Bezoek aan de volgende kerken (coronaproof) is mogelijk:
-Basiliek: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Lutgart: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Jozef: (H. Rita) alle dagen van 08.30u tot 17.00u.
-St.-Jan: alle dagen tijdens de normale openingsuren
De voorportalen van St.-Maternus en St.-Gillis zijn open.
-Vreren: vrijdag 25 december van 14.00u tot 16.00u.
-Widooie: vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en zondag 27 december van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

Verbonden via facebook

Heb je een facebook-account? Sluit dan zeker aan aan bij de Groep van Kerknet: verbonden kerkgemeenschap. Via deze link kom je er.

Gezocht: medewerk(st)er website

We zoeken een vrijwillige medewerk(st)er die wil meehelpen om de wekelijkse update van de website te doen. U kan zich hiervoor melden via ons contactformulier.

Weekgedachte

Lang moeten ze niet nadenken Simon en Andreas.
Eén zin van Jezus is voldoende
om alles achter te laten
en Hem te volgen.
Maar als ik in mijn hart kijk, God,
merk ik dat ik veel meer tijd nodig heb
om op die roepstem van Jezus in te gaan
en op Jou te vertrouwen.
Laat mij daarom af en toe een oever opzoeken,
waar ik die stem van Jezus beter kan horen,
en waar ik de kracht vind om in jouw naam
zorg te dragen voor mijn medemensen
en mee te bouwen aan eenheid over heel de wereld.

gebedsweek voor de eenheid

Elk jaar wordt van 18 tot 25 januari de internationale bidweek voor de eenheid onder de christenen gehouden.
Het is de jaarlijkse piek rond het streven naar de hereniging van de christenen. Jaar-in,
jaar-uit zijn mensen van alle christelijke kerken bezig met te werken aan die eenheid. Wat in eeuwen uit mekaar is gegroeid, ga je niet in een handomdraai oplossen. Het is al een geluk dat er gepraat wordt en vooral dat er positief over elkaar gesproken wordt. Ook onze paus is daar
een fervente voorstander van.
Als gewone christelijke sterveling kan je daar niet veel aan doen.Maar het minste dat we wel kunnen doen moeten we dan ook maar doen en dat is bidden. Ons gebed begeleidt alle pogingen om tot verzoening te komen. De kleinste bijdrage is winst.

Pater Jan Hoogmartens

Zijn levensverhaal lees je in ons parochieblad

misintenties die wegvallen door Corona

Misintenties die wegvallen door Corona zullen na de lockdown hernomen worden. Indien u dat wenst kan u dan later (zodra we weten wanneer we mogen herstarten) hiervoor contact opnemen met de priester/ contactpersoon / secretariaat bij wie u de mis bestelde.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: