Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

TV missen, radiomissen en streaming 10 januari 2021

Tip: Steek tijdens de viering een kaars aan, zodat de Eucharistieviering een ander moment wordt dan een alledaags tv-moment.

Weekendvieringen:

Weekvieringen:

Een overzicht van het aanbod vind je hier

Geestelijke Communie:

Jezus, Ik geloof dat Jij in het Heilige Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin Je boven alles en wens Je in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik de communie niet daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik Je de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Jouw Geest en laat mij nooit van Jou gescheiden worden. Amen

bijbelteksten 10 januari 2021: Doop van de Heer

Eerste lezing: 1 S 3, 3b-10.19:
God roept de jonge Samuël. En Samuël antwoordt: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’
Tweede lezing: 1 Kor 6, 13c-15a.17-20:
In ons woont de Heilige Geest: ons lichaam is zijn tempel.
Evangelie: Joh 1, 35-42:
Johannes de Doper verwijst twee van zijn leerlingen door naar Jezus. Andreas is een van hen en door hem komt ook zijn broer Simon erbij.

Meer hierover lees je in ons parochieblad

Het Evangelie voor kinderen: de eerste leerlingen van Jezus

het bijbelverhaal voor kinderen vind je hier

Overwegingen bij de 2de zondag van het jaar

Roeping?
Je zou kunnen denken dat het ‘Roepingendag’ is.
Samuel in de eerste lezing, en Johannes, Andreas en Petrus in het evangelie worden inderdaad alle vier geroepen. Driemaal hoort Samuel zijn naam, maar pas als de priester Eli hem zegt dat het de Heer is die hem roept, antwoordt hij: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’
In het evangelie ziet Johannes de Doper Jezus voorbijgaan, en hij noemt Hem ‘het Lam Gods’. De leerlingen die bij hem zijn, volgen Jezus onmiddellijk. De dag voordien had hij Jezus ook al gezien, en toen noemde hij Hem ‘het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.’

Zondigheid
En die zonden van de wereld, dat is het kwaad in de wereld. We kennen het vreselijke kwaad van IS, Al Quaeda, Boko Haram, Taliban, Al Shabaab en zoveel andere moslimgroepen die de naam van God misbruiken om hun gruwelijke misdaden te verantwoorden.
Maar er is ook ander kwaad. In tientallen landen zijn er machthebbers die te allen prijze aan de macht blijven, die tegenstanders opsluiten, martelen en vermoorden, en die alleen corruptie kennen. Dikwijls worden ze daarbij gesteund door rijken en machtigen, die de kleinen en de armen mee helpen onderdrukken en uitbuiten.
Machtsmisbruik, geweld, vernietiging, onderdrukking en haat: we horen er elke dag over, we zien het op tv en lezen het in de krant.  
Maar het blijft daar helemaal niet bij, want er is ook het kwaad van diefstal, egoïsme, ruzie, haat en we kunnen nog wel even doorgaan, ook voor onszelf.

Hoe zit het met ons?
Zijn wijzelf volledig vrij zonde en kwaad?
Zijn we bijvoorbeeld altijd eerlijk, ook als het om belastingen gaat? Zijn wij nooit egoïstisch en hebzuchtig? En ook nooit jaloers? Roddelen wij nooit over andere mensen en breken wij nooit iemand af? En als we op het  internet en op Facebook zijn, zijn we dan altijd mensvriendelijk, of twitteren we er maar op los ten koste van anderen?  Verstaan we wel goed wat Johannes de Doper bedoelt wanneer Hij zegt dat Jezus het Lam Gods is dat de zonden van de wereld wegneemt? Misschien denken we daarbij dat we kunnen uitspoken wat we willen, omdat Jezus het kwaad toch wegneemt. Maar zo is het natuurlijk niet. Jezus neemt de zonden van de wereld pas weg als alle mensen leven naar zijn enige gebod.
Alleen dan zijn er geen zonden meer. Je kent dat gebod: ‘Bemin God bovenal, en bemin je naaste zoals jezelf.’ Als je leeft naar dat gebod, doe je inderdaad niemand meer kwaad. Dan lieg en bedrieg je ook nooit meer, dan ben je niet corrupt en egoïstisch, dan weet je niet eens meer wat geweld en uitbuiting is. Maar alleen als alle mensen naar dat gebod leven, heeft het Lam Gods inderdaad alle zonden van de wereld weggenomen.

Ons antwoord op onze roeping
Een beetje roepingenzondag, dat is het vandaag ook voor ons, en de vraag is hoe wij daarop reageren. Zeggen wij, net als Samuel: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ En beseffen we dat God de Heer tot ons spreekt door de kreet om hulp van armen en zwakken.
-Door de smeekbede van hen die hongeren naar gerechtigheid.
-Door de bede van hen die gevangen zitten in onzekerheid en twijfel.
-Door de radeloosheid van vreemdelingen en vreemden die geen uitweg meer zien.
Door hen spreekt God de Heer tot ons, Hij vraagt om onze hulp, en Hij voegt eraan toe: ‘Wat ge gedaan hebt voor de geringsten van mijn broeders en zusters, hebt gij voor Mij gedaan.’

Wens
Het zou goed zijn als we daarover zouden nadenken. Eén januari is al een beetje voorbij, maar misschien zijn we nog volop bezig met goede voornemens. En misschien zou het goed zijn als die voornemens eens iets anders waren dan ‘ik ga stoppen met roken, ik ga minder drinken, ik ga meer bewegen, ik ga geen ruzie meer maken’ en meer van die voornemens waar we spijtig genoeg dikwijls niet veel van terechtbrengen. Dus kunnen we beter op zoek gaan naar  een ander goed voornemen.
Het zou geweldig zijn als dat was:  ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ En het zou nog geweldiger zijn als we dat  ook zouden doen. Als we dus echt zouden luisteren naar de Heer. Want dan zouden we ook echt leven naar dat ene gebod van Jezus, en kan Hij de zonden van de wereld wegnemen, in elk geval van onze wereld. Wat een gelukkig, gezond en voorspoedig 2021 zou dat worden! Ik wens het ons allen toe.
(T.H.)

kerken in Coronatijden

Vanaf maandag 2 november 2020

Alle geplande missen en gebedsdiensten vervallen. (aangevraagde misintenties worden later opgenomen) (Er gaan normaal gezien tijdelijk geen doopsels door)

Uitzonderingen: (steeds met mondmasker)

  • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen zijn toegelaten, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. (Zonder maaltijd of receptie achteraf.)
  • Kerkelijke huwelijken kunnen wel nog, maar uitsluitend in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de voorganger
  • Sommige kerken en kapellen zijn open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 15 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
  • Streaming en uitzending van vieringen mag met maximaal 15 personen, opnamepersoneel inbegrepen

De maatregelen gelden tot en met 1 maart 2021

EUCHARISTIEVIERINGEN MET 15 PERSONEN IN DE 4 FEDERATIES VAN TONGEREN?

Zoals u waarschijnlijk in de media hebt vernomen bestaat er een mogelijkheid om terug de eucharistie te vieren met een maximum van 15 personen. Toch lijkt dit in de praktijk haast niet te organiseren.
Om nu geen energie te steken in de organisatie van zondagsvieringen en vieringen op Kerstmis met maximum 15 personen en om geen nodeloze afgunst te veroorzaken onder de gelovigen, zullen wij in de vier pastorale eenheden van Tongeren géén publieke eucharistievieringen plannen zolang er niet terug een meer behoorlijk aantal gelovigen is toegelaten voor de publieke eredienst.
De dagelijkse coronacijfers blijven overigens te hoog en de enige veilige weg is om zoveel mogelijk elk sociaal contact te vermijden. Het is duidelijk dat de zorg voor de veiligheid en het respect voor al wie onder moeilijke omstandigheden meehelpt het coronavirus in bedwang te houden, voorop staat!

Wij roepen iedereen wel op om:

  • de liturgie te beleven via televisie, radio en streamingsinitiatieven op sociale media;
  • het aanbod van ‘huiskamerliturgie’ voor Kerstmis te gebruiken (zie Kerk&Leven van

vorige week of op verzoek te verkrijgen);

  • individueel en in gezinsverband de kerk te bezoeken tijdens de kerstdagen

en (vanuit  de Basiliek) het Vredeslicht van Bethlehem mee naar huis te nemen;

  • daadwerkelijke solidariteit te beleven met de mensen in armoede.

Ondertussen hopen wij dat u gezond mag blijven en wensen wij u een vredevol feest van Kerstmis!

 

Bezoek aan de volgende kerken (coronaproof) is mogelijk:
-Basiliek: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Lutgart: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Jozef: (H. Rita) alle dagen van 08.30u tot 17.00u.
-St.-Jan: alle dagen tijdens de normale openingsuren
De voorportalen van St.-Maternus en St.-Gillis zijn open.
-Vreren: vrijdag 25 december van 14.00u tot 16.00u.
-Widooie: vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en zondag 27 december van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

Verbonden via facebook

Heb je een facebook-account? Sluit dan zeker aan aan bij de Groep van Kerknet: verbonden kerkgemeenschap. Via deze link kom je er.

Gezocht: medewerk(st)er website

We zoeken een vrijwillige medewerk(st)er die wil meehelpen om de wekelijkse update van de website te doen. U kan zich hiervoor melden via ons contactformulier.

Weekgedachte

God zegt:
“Ik heb iedere hand nodig
om hoop te brengen aan wie in wanhoop leeft.
Ik heb iedere fantasie nodig
om iets nieuws te brengen waar verstarring dreigt.
Ik heb ieder oog nodig
om licht te brengen aan wie in twijfel leeft.
Ik heb ieder verstand nodig
om waarheid te zoeken waar dwaling groeit.
Ik heb ieder oor nodig
Om de kreet te horen van wie in nood verkeert.
Ik heb ieder hart nodig om troost te brengen waar lijden heerst.
Ik heb iedere mond nodig
om recht te spreken voor wie verdrukking lijdt.
Ik heb iedere wil nodig
om kracht te brengen waar vermoeidheid heerst.
Ik heb iedere mens volledig nodig
om mijn droom in vervulling te brengen.
Ik heb alle mensen samen nodig
als schakels in een ketting,
als mazen van één groot net,
als ledematen van één lichaam. ”

gebedsweek voor de eenheid

Elk jaar wordt van 18 tot 25 januari de internationale bidweek voor de eenheid onder de christenen gehouden.
Het is de jaarlijkse piek rond het streven naar de hereniging van de christenen. Jaar-in,
jaar-uit zijn mensen van alle christelijke kerken bezig met te werken aan die eenheid. Wat in eeuwen uit mekaar is gegroeid, ga je niet in een handomdraai oplossen. Het is al een geluk dat er gepraat wordt en vooral dat er positief over elkaar gesproken wordt. Ook onze paus is daar
een fervente voorstander van.
Als gewone christelijke sterveling kan je daar niet veel aan doen.Maar het minste dat we wel kunnen doen moeten we dan ook maar doen en dat is bidden. Ons gebed begeleidt alle pogingen om tot verzoening te komen. De kleinste bijdrage is winst.

misintenties die wegvallen door Corona

Misintenties die wegvallen door Corona zullen na de lockdown hernomen worden. Indien u dat wenst kan u dan later (zodra we weten wanneer we mogen herstarten) hiervoor contact opnemen met de priester/ contactpersoon / secretariaat bij wie u de mis bestelde.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: