Dekenaat Tongeren: Kerkgemeenschap Tongeren / Herstappe

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

.

(c)2021 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

Lees deze week zeker het dekenaal nieuws

Van harte welkom

We heten jou van harte welkom op de website van de Pastorale Eenheid OLV. U vindt er naast de informatie over al onze activiteiten ook de info over de verschillende sacramenten. Natuurlijk beantwoorden we ook graag jouw persoonlijke vragen. Dit kan via de chatbox onderaan of via de contactpagina. We hopen je zeker te verwelkomen in een van onze eucharistievieringen of op een van onze activiteiten.

We wensen jou verder nog een fijne dag toe.

Geloofsavond: "Broederlijkheid ontdekken" 16 november 19.30u

Onze missie als Christenen

Op dinsdag 16 november is er om 19u30 in de O.-L-Vrouwbasiliek een avond voor iedereen die gelovig in het leven wil staan. Het jaarthema ‘BROEDERLIJKHEID ONTDEKKEN’ zullen wij samen mogen ervaren. Vanuit alle hoeken van het nieuwe dekenaat Tongeren zijn jullie van harte welkom.
Vier gelovigen van bij ons zullen persoonlijk getuigen hoe zij de broederlijkheid concreet beleven. We zullen kunnen luisteren naar mensen uit Teuven, Vreren, Beverst en Tongeren. Zij zullen ons vertellen over hun engagement en nog meer over hun diepere inspiratie en motivatie om in deze tijd christen te zijn. Ook onze bisschop Patrick Hoogmartens zal kort het jaarthema toelichten.
We zullen genieten van mooie muzikale intermezzo’s en ook samen bidden. Tot slot zullen we elkaar verder kunnen ontmoeten bij een drankje.
Je komt toch ook?! En breng nog een broer en zus mee…

Dekenale Ploeg Tongeren
Deken Eric Reynders

Terra Monsana

Zo luidt de titel van het Europees project waarin de stad Tongeren onder meer samenwerkt met
de steden Maastricht, Aken, Jülich, Luik en Leopoldsburg, de universiteiten van Leuven, Luik, Maastricht en Aken, de provincie Belgisch Limburg en het Waals agentschap voor onroerend erfgoed. Het project richt zich op belangrijke gebeurtenissen of locaties uit het Euregionale
verleden en ontsluit die door middel van 3D-technologie.
De eerste resultaten ervan werden eerder al in november jl. in Tongeren gepresenteerd.

Vanaf nu kan je in de ruimte onder de toren van de Basiliek kennismaken met 3Dbeelden
van de laat-Romeinse basilica en de Merovingische kerk waarvan de restanten zich beide in de
archeologische site onder de Basiliek bevinden. De 3D-simulatie is gebaseerd op het archeologisch onderzoek dat naar aanleiding van de opgravingen uitgevoerd werd en
op diverse andere historische bronnen.
Annimatie van een 7de eeuwse Merovingische begraafplaats in Tongeren.
Wil je nog meer weten over de geschiedenis van de stad, dan kan je in de Gasthuiskapel bij de Dienst voor Toerisme via een touch-screen en met een VR-bril het Romeinse en vroegmiddeleeuwse Tongeren verkennen. Tenslotte kan je langs de wandelroute “Per Pedes” op een vijftiental locaties in de stad met je smartphone kennismaken met de verre geschiedenis. Zo loop je voorbij een Romeinse stadspoort, de tempel enhet aquaduct.
Een gelegenheid om tijdens de laatste dagen van de vakantie je stad op een andere manier te leren kennen!
De tentoonstelling in de Basiliek loopt nog tot 7 november, het eindevandeherfstvakantie.
Organisatie: Stad Tongeren i.s.m. Interreg Euregio Maas-Rijn en Provincie Limburg.

Hubertusviering

Kerkelijke begrafenis

Contacteer hiervoor de pastoresploeg:

-Basiliek, Sint-Jan, Sint-Gillis
Mail EH Deken Eric Reynders 012/23.14.17.

-Sint-Lutgart, Sint-Maternus, Sint-Jozef
Mail EH Pastoor Tony Hayen of 0475/62.61.34.

Mail Diaken Paul Gielen of 0479/54.22.81.
Mail Parochie-assistente Marleen Driessen of 0474/81.18.43.
Mail Parochie-assistente Marlies Thijs of 0472/44.06.54.
Mail Parochie-assistente Viviane Vossen 0474/47.13.96.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar
nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: