Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

.

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

Lees deze week zeker het dekenaal nieuws

Inschrijven Eerste Communie en Heilig Vormsel

Als je kind in 2022 zijn/haar Eerste Communie of zijn/haar Heilig Vormsel wil doen is het tijd om je nu reeds in te schrijven. Zeker voor ouders met een kind in de laatste kleuterklas of in het vijfde leerjaar zal dit het geval zijn. (alhoewel ook ouders met kinderen die reeds een jaartje ouder zijn, ook nog welkom zijn) Vertel het dus verder ....

Alle info en de inschrijfformulieren vind je onder je pastorale eenheid :

Eerste Communie:

Klik hier voor E.C. Pastorale Eenheid OLV

Heilig Vormsel:

Klik hier voor Vormsel Pastorale Eenheid OLV

*U kent uw Tongerse parochie of pastorale eenheid niet? U woont hier nog maar pas? Via uw adres kan je hier je parochie en pastorale eenheid opzoeken.

Noveen H. Rita

(c) J Collaer
NOVEEN H.RITA
Vanaf 11 februari zullen er op donderdagen in de kerk om 08.00u en om 19.00u telkens bedevaartvieringen zijn met maximaal 15 aanwezigen (reserveren is verplicht in het
registratieboek in het portaal van de kerk.) Om iedereen zoveel mogelijk een kans te geven vragen we om maar een beperkt aantal keren te reserveren en nooit meerdere keren achter elkaar.
Op zaterdag 22 mei vieren wij de H. Rita.
Er zijn die dag 3 vieringen voorzien in onze kerk waarvoor vooraf moet worden ingeschreven in het
boek achteraan in de kerk. (Op dit moment maximaal 15 aanwezigen toegelaten)
De vieringen zijn gepland om 10.00u, om17.00u en om 19.00u.
De rozen worden gewijd ’s morgens om 10.00u en kunnen gans de dag bekomen worden aan 1 per persoon, zolang de voorraad strekt.
U kan uw bijdrage nog steeds onder omslag in het offerblok steken

Noveen Sint-Antonius

De jaarlijkse noveen van St.-Antonius heeft in Tongeren plaats op 9 dinsdagen met een eucharistieviering telkens in St.-Servatius - kerk Nerem om 09.00u .
En St.-Lutgart – kerk Aterstoase om 18.00u
De eucharistievieringen worden voorgegaan door
pastoor Tony en / of Pater Jeeva

Dinsdag 18 mei:          “Antonius’ deemoed”.
Dinsdag 25 mei:          “Antonius en de Eucharistie”.
Dinsdag 1 juni:           “Antonius en O.L.Vrouw”.
Dinsdag 8 juni:           “Betrouwen in God”.
Feestdag van St.-Antonius van Padua op zondag 13 juni om 18.00u
enkel in de kerk van St.-Lutgart

 

Iedereen welkom

Maximum 15 personen inschrijven verplicht

  • De weekendvieringen zijn sedert 28 maart terug gestart met 15 personen met inschrijving
  • De weekviering is zonder inschrijving

Vanaf juni:
Buiten en binnen tot 200 personen maar een maximale bezetting van 75%
Voor de meeste kerken zou dat neerkomen op een aantal tussen 50 en 100 personen, zoals bij de versoepeling vorige zomer.
In het beste geval zouden we dus vanaf juni een groter aantal mensen in de kerken kunnen ontvangen. Uiteraard met voldoende onderlinge afstand, mondmaskers enz…
EN als het aantal patiënten op de intensieve onder de 500 duikt en de vaccinatie optimaal verder kan worden uitgevoerd..
Laten we dus hopen dat het tegen juni allemaal gaat lukken !
Nog even volhouden.

 

Bezoek aan de volgende kerken (coronaproof) is mogelijk:
-Basiliek: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Lutgart: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Jozef: (H. Rita) alle dagen van 08.30u tot 17.00u.
-St.-Jan: alle dagen tijdens de normale openingsuren
De voorportalen van St.-Maternus en St.-Gillis zijn open.

Contacteer hiervoor de pastoresploeg:

-Basiliek, Sint-Jan, Sint-Gillis
Mail EH Deken Eric Reynders 012/23.14.17.

-Sint-Lutgart, Sint-Maternus, Sint-Jozef
Mail EH Pastoor Tony Hayen of 0475/62.61.34.

Mail Diaken Paul Gielen of 0479/54.22.81.
Mail Parochie-assistente Marleen Driessen of 0474/81.18.43.
Mail Parochie-assistente Marlies Thijs of 0472/44.06.54.
Mail Parochie-assistente Viviane Vossen 0474/47.13.96.

Bloemen voor Maria

Erfgoeddag zaterdag 24 en zondag 25 april

Reeds voor de twintigste maal wordt in heel Vlaanderen het rijke erfgoed in de kijker gesteld. Dat gebeurt op de jaarlijkse Erfgoeddag, eigenlijk een tweedaagse, tijdens het laatste weekend van april. Die twintigste maal had eigenlijk vorig jaar almoeten gevierd worden, maar “Je weet wel”
heeft er toen een stokje voor gestoken. Uitstel is echter geen afstel en dus is er op 24 en 25 april die twintigste editie. Benieuwd hoe de historici van binnen honderd jaar met dit hiaat in de culturele tijdrekening zullen omgaan!
Erfgoeddag geeft ons de gelegenheid om eens met andere ogen te kijken naar de voorwerpen die
ons omringen of die veilig bewaard worden in kasten en depots. Dat geldt zeker voor het rijke patrimonium dat in het bezit is van onze Basiliek. Sommige staan uiteraard in de Basiliek zelf opgesteld, een uitgekiende selectie ervan is permanent opgesteld in het Teseum, het grootste aantal is veilig opgeborgen in onze depots. De ouderen onder ons hebben de eredienst van voor
het Vaticaans Concilie meegemaakt en zullen nog wel herinneringen hebben aan het gebruik van bepaalde voorwerpen, de jongere generaties weten meestal niet meer waarvoor ze ooit gediend hebben. Het is dus goed omaf en toe het geheugen op te frissen en onze kennis door te geven.
(c) © https://erfgoeddag.be/activiteit/licht-en-verlichting-tijdens-de-eredienst
Erfgoeddag werkt daarom thematisch.
Het thema van de feesteditie is “De Nacht”. Samenmet het Teseum hebben we dat vertaald in “Licht en Donker”. In het Teseum kan je een wandeling door licht en donker volgen, waarvoor je moet reserveren (https://teseum.be/erfgoeddag- 2021/). Wees er snel bij, want de
plaatsen zijn erg gegeerd.
Zoals eerder gezegd, zijn we gaan snuisteren in de rijke collectie van de Kerkfabriek, op zoek naar voorwerpen die gebruikt werden om de duisternis tijdens de eredienst te verjagen. We presenteren een kleine tentoonstelling in de zijkapellen van de Basiliek waar we deze voorwerpen
thematisch ordenen. We tonen je verschillende godslampen, kandelaars, flambouwen, maar ook
lantaarns die de misdienaar of de koster gebruikte om de priester te begeleiden op weg naar een zieke of stervende voor het toedienen van het sacrament der zieken, toen genoemd“ het laatste sacrament”.
De tentoonstelling kan bekeken worden op zaterdag 24 en zondag 25april, telkens van 13 tot 17u.
Hou u bij uw bezoek aan de corona- regels: mondmasker verplicht
(ook voor kinderen vanaf 10 jaar),
handen ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk, afstand houden tot de andere bezoekers, de aangeduide richting voor het bezoek volgen.
Het aantal gelijktijdige bezoekers is beperkt. Het kan dus zijn dat u even buiten moet wachten tot er weer plaats is.
Meer informatie:
https://erfgoeddag.be/activiteit/licht-en-verlichting-tijdens-de-eredienst.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar
nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: