Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

.

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

Lees deze week zeker het dekenaal nieuws

Vieringen Sint-Jozef


NOVEEN H.RITA
Vanaf 11 februari zullen er op donderdagen in de kerk om 08.00u en om 19.00u telkens bedevaartvieringen zijn met maximaal 15 aanwezigen (reserveren is verplicht in het
registratieboek in het portaal van de kerk.) Om iedereen zoveel mogelijk een kans te geven vragen we om maar een beperkt aantal keren te reserveren en nooit meerdere keren achter elkaar.
Moesten er onverwacht meer mensen kunnen toegelaten worden zullen wij de nodige anpassingen
voorzien.
Voor de vieringen op zaterdag wordt in ieder geval gewacht tot we gevoelig meer mensen mogen ontvangen.
Wij hopen daar op 1 maart.

Vuurplekken


Gebedsmomenten in de 40-dagentijd
IEDERE WOENSDAG om 19.00 uur


24 februari

parochiekerk ST-JAN

3 maart

parochiekerk ST-MATERNUS

10 maart

parochiekerk ST-GILLIS

17 maart   

parochiekerk ST-JOZEF

24 maart   

parochiekerk ST-LUTGART

 

 

 

MAXIMUM 15 personen per GEBEDSMOMENT

AUB vooraf AANMELDEN bij dekenaal secretariaat

0470/89 34 94 of secretariaat.dekenaattongeren@gmail.com

Eucharistie vieren

Wij willen samen vieren… U toch ook?!
Ja graag! Natuurlijk willen wij als gelovige en als gelovige gemeenschap terug samen komen in de kerk voor de viering van de eucharistie.
Iedereen kijkt uit naar de dag dat wij weer voluit en zonder beperkende maatregelen op zaterdagavond of op zondag “de dag van de Heer” kunnen vieren.


Op weekdagen wel
Ondanks het aandringen van de bisschoppen en de andere erediensten besliste de regering eind januari dat de regel die al van kracht is sinds half december van 15 personen maximum tegelijkertijd aanwezig voor samenkomsten van de eredienst onafhankelijk van het aantal
ruimtes binnen het gebouw, gehandhaafd blijft.
In de Pastorale Eenheid Onze Lieve Vrouw Tongeren waren er, behalve kerkelijke uitvaarten, tot nu geen publieke samenkomsten voor de eredienst. Daarin komt nu op weekdagen verandering. Nog niet op zaterdagavond en ook niet op zondag; het team van de pastorale eenheid wacht geduldig op versoepelingen en wacht samen met u tot er weer een behoorlijk aantal gelovigen mag samenkomen op zondag.
Allen die verlangen naar een zondagsviering verwijzen wij naar het aanbod op TV, Radio en ‘digitaal’ via Kerknet en de sociale media, een aanbod dat de geestelijke communie ondersteunt.

Van harte welkom Vanaf Aswoensdag, 17 februari en alleen op weekdagen zullen wij elkaar
wel graag terug zien in de kerk en samen de eucharistie vieren.
In de kerk van Sint-Jan op de eerste maandag van de maand om18.00uur
In de Basiliek O.L. Vrouw-Geboorte elke dinsdag en vrijdag om 18.00 uur
elke woensdag en donderdag om 8.00uur
In de kerk van Sint-Gillis op de derde woensdag van de maand om18.00uur
In de kerk van Sint-Jozef elke donderdag (vanaf 11 februari) om 8.00 uur en om 19.00 uur bedevaartviering ter ere van de heilige Rita

Nog even je aandacht
Vooraf inschrijven is nodig! In de kerken ligt een inschrijvingsformulier waarop u uw naam kan
schrijven bij een bepaalde dag voor een bepaalde eucharistieviering. Er zijn telkens maar 15 personen toegelaten, kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. Om meer mensen de kans te geven om de eucharistie te vieren, kunnen wij ervoor kiezen om niet elke dag maar enkele keren per week deel te nemen.
Ook vragen wij dat de geldende maatregelen, zoals de handen ontsmetten, het mondmasker altijd dragen en de nodige afstand bewaren, in acht worden genomen.

Vanaf maandag 2 november 2020

Alle geplande missen en gebedsdiensten vervallen. (aangevraagde misintenties worden later opgenomen) (Er gaan normaal gezien tijdelijk geen doopsels door)

Uitzonderingen: (steeds met mondmasker)

  • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen zijn toegelaten, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. (Zonder maaltijd of receptie achteraf.)
  • Kerkelijke huwelijken kunnen wel nog, maar uitsluitend in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de voorganger
  • Sommige kerken en kapellen zijn open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 15 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
  • Streaming en uitzending van vieringen mag met maximaal 15 personen, opnamepersoneel inbegrepen

De maatregelen gelden tot en met 1 maart 2021

EUCHARISTIEVIERINGEN MET 15 PERSONEN IN DE 4 FEDERATIES VAN TONGEREN?

Zoals u waarschijnlijk in de media hebt vernomen bestaat er een mogelijkheid om terug de eucharistie te vieren met een maximum van 15 personen. Toch lijkt dit in de praktijk haast niet te organiseren.
Om nu geen energie te steken in de organisatie van zondagsvieringen en vieringen op Kerstmis met maximum 15 personen en om geen nodeloze afgunst te veroorzaken onder de gelovigen, zullen wij in de vier pastorale eenheden van Tongeren géén publieke eucharistievieringen plannen zolang er niet terug een meer behoorlijk aantal gelovigen is toegelaten voor de publieke eredienst. De weekvieringen starten wel terug, mits inschrijven.
De dagelijkse coronacijfers blijven overigens te hoog en de enige veilige weg is om zoveel mogelijk elk sociaal contact te vermijden. Het is duidelijk dat de zorg voor de veiligheid en het respect voor al wie onder moeilijke omstandigheden meehelpt het coronavirus in bedwang te houden, voorop staat!

Wij roepen iedereen wel op om:

  • de liturgie te beleven via televisie, radio en streamingsinitiatieven op sociale media;
  • het aanbod van ‘huiskamerliturgie’ voor Kerstmis te gebruiken (zie Kerk&Leven van

vorige week of op verzoek te verkrijgen);

  • individueel en in gezinsverband de kerk te bezoeken
  • daadwerkelijke solidariteit te beleven met de mensen in armoede.

Ondertussen hopen wij dat u gezond mag blijven .

 

Bezoek aan de volgende kerken (coronaproof) is mogelijk:
-Basiliek: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Lutgart: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Jozef: (H. Rita) alle dagen van 08.30u tot 17.00u.
-St.-Jan: alle dagen tijdens de normale openingsuren
De voorportalen van St.-Maternus en St.-Gillis zijn open.

Contacteer hiervoor de pastoresploeg:

-Basiliek, Sint-Jan, Sint-Gillis
Mail EH Deken Eric Reynders 012/23.14.17.

-Sint-Lutgart, Sint-Maternus, Sint-Jozef
Mail EH Pastoor Tony Hayen of 0475/62.61.34.

Mail Diaken Paul Gielen of 0479/54.22.81.
Mail Parochie-assistente Marleen Driessen of 0474/81.18.43.
Mail Parochie-assistente Marlies Thijs of 0472/44.06.54.
Mail Parochie-assistente Viviane Vossen 0474/47.13.96.


misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar
nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: