Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

ziekenzalving

Ziekenbezoek

Ziek worden... en ziek blijven: een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een mens. Vanzelfsprekendheden vallen weg. Vragen komen naar boven...

 

Het kan zijn dat je dan eens graag met iemand praat over leven en geloof.

Als je in een hospitaal bent opgenomen, kan je een gesprek vragen met de aalmoezenier of de pastorale werker.
Indien je het bezoek van een parochiepriester op prijs stelt, gelieve dan zelf (of via familie of buren) een seintje geven. Als je het ons laat weten lopen we graag even binnen.
Als je door ziekte aan huis gebonden bent, mag je ook gerust het bezoek van een priester aanvragen.

Je kan een seintje geven aan:

Deken Eric Reynders 012/23.14.17.
diaken Paul Gielen 0479/54.22.81
EH Robert Bollen   012/23.77.91
Pastoor Tony Hayen 0475/62.61.34

Samana - Ziekenzorg

samana

Langdurige zieken krijgen -indien ze dat wensen- bezoek van een vrijwilliger van Ziekenzorg.

Ziekenzorg organiseert ook aangepaste activiteiten, zoals uitstappen (halve dag), ontmoetingsnamiddagen, bedevaarten, vorming...

Voor anders-validen ...

... is er de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (K.V.G.), met ontmoetingen en feestsamenkomsten.
Voorzitter is: Jos Schouterden, Elf Novemberwal 57, 3700 Tongeren - 012/23.09.89

Ziekencommunie

Aan zieken die het wensen proberen we de mogelijkheid te bieden om regelmatig thuis de communie te ontvangen.

Een eerste mogelijkheid is dat een familielid of buur  in een “pyxis” (een speciaal hostiedoosje) de communie vanuit de kerk meebrengt.
In de sacristie van de basiliek kan je zo‘n pyxis in bruikleen krijgen. Je krijgt dan ook een gebedskaart mee.

Daarnaast is er ook een ploeg communie-dragers vanuit de parochie.
Elke eerste zondag van de maand of de vrijdag daarvoor of de eerste vrijdag brengen deze mensen de communie aan de zieken, die dit verlangen hebben uitgedrukt.
Indien je voor een zieke in de familie een maandelijks bezoek van een communiedrager verlangt, of indien je graag een pyxis in bruikleen krijgt om zelf de communie mee te nemen:
* laat een berichtje achter in de sacristie.
* neem contact op met de dekenij,
Corversstraat 1, 012/23.14.17. of met de verantwoordelijke van je parochie.

Ik wil me inzetten voor zieken
in onze parochie

 Op dit briefje kan je aanduiden op welke manier
jij je wil inzetten voor zieken in onze parochie.

O ik wil meewerken in Samana (Ziekenzorg) om zieken aan huis te bezoeken
O ik wil meewerken in Samana bij de organisatie van activiteiten
O ik wil meewerken in Samana om bij een uitstap een rolstoel te duwen
O ik wil meewerken in de palliatieve zorg
O ik wil maandelijks de ziekencommunie brengen bij enkele zieken in onze parochie
O ik wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Tel.:  . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Kopieer de invultkest in word en bezorg het in de  sacristie of bezorg het bij iemand van de
  pastoresploeg.

 

Ziekenzalving

Als je krachten afnemen of als je voelt dat ziekte je lichaam aanvreet, kan je -naast de mensen die een steun voor je zijn- de nood voelen aan Iemand (met een hoofdletter) die naast je staat en je kracht geeft.

De ziekenzalving wil de steun van de Heer toezeggen en in tekenen uitdrukken. Zieken kunnen ook gezalfd worden als er geen onmiddellijk stervensgevaar is.

Vaak hebben mensen angst en schroom om over de ziekenzalving te spreken.

Uit ervaring weten we dat een ziekenzalving -bewust beleefd en in de familiekring- de ziekte voor iedereen draaglijker maakt.

Je kan een afspraak maken met de parochie-priesters om jullie zieke thuis te komen zalven.
In een ziekenhuis kan je contact opnemen met de aalmoezenier of de pastorale werker.

Jaarlijks tijdens de Goede Week wordt de ziekenzalving toegediend aan alle zieken die dit verlangen tijdens de diverse ziekenvieringen.