Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

vormsel marcus


Woon je niet in de pastorale eenheid Sint-Marcus of ken je je pastorale eenheid of parochie nog niet, klik dan hier.

 vormsel

Vormsel = je engageren binnen je eigen pastorale eenheid of geloofskern (parochie)

Wellicht ontvangt je kind in 2022 het sacrament van het vormsel. Daarom informeren we jullie graag over dit gebeuren.

Het Vormsel is het 3de initiatiesacrament en moet dus goed voorbereid worden.
Voor vormsel kiezen ouders en kinderen ervoor om op weg te gaan in het geloof. Let wel, wie de keuze maakt weet dat er ook een engagement aan verbonden is van iedere betrokkene…ook van de ouders !

Daar dit sacrament een belangrijke schakel in de geloofsweg is is het uiterst belangrijk om dit mooie gebeuren te vieren in de pastorale eenheid waar het kind woont en NIET ergens anders. Het is dus zeker geen schoolgebeuren met de vriendjes van de klas. (Anders geraken bepaalde pastorale eenheden ook overstelpt door een toevloed aan kinderen en krijgen de catechisten dit niet meer rond.)

We vragen je een voorinschrijving te doen voor het Vormsel. Daarna ontvang je een mail met alle informatie, waarna u definitief kan beslissen. Wie geen voorinschrijving deed, zal deze info niet onvangen.

         uiterlijk 30 juni 2021
voor de pastorale eenheid Sint-Marcus

*Laattijdig aanmelden geeft een verschuiving naar 2023. Eenmaal de weg gestart is kan men niet meer aansluiten voor dat jaar.Eens het catechesejaar van start is gegaan, nl. in het begin van het schooljaar, kan er niet meer ingeschreven worden voor dat catechesejaar. Uw kind kan dan wel nog zijn Vormsel doen in het jaar erna.

.Wat is het Vormsel

Het vormsel is het sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden.

Nu zal je denken;  wat is dat, de Heilige Geest? Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.

Je kind het Vormsel laten ontvangen, veronderstelt een vrije keuze om als Christen te willen leven met alle consequenties die daar bij horen. Daarom zijn de samenkomsten en de vieringen bindend.


Jongerencatechese:
wat houdt het in ?

Waag de sprong om te geloven;
     we gaan samen op weg!

                        Jij bent
http://www.animaatjes.nl/plaatjes/w/welkom/animaatjes-welkom-4533576.jpg

Mail met informatie na voorinschrijving

Voorinschrijving Heilig Vormsel 2022: voor 30 juni 2021

schrijf inschrijf in 2

Om je online aan te melden voor het Heilig Vormsel 2022: KLIK HIER

Opgelet: Er zal later mail met alle informatie volgen. Nadat u weet wat dit engagement allemaal inhoudt, schrijft u ook definitief in !

Wie op de uiterste aanmelddatum van 30 juni 2021 zijn/haar kind niet kon inschrijven wordt vriendelijk verzocht dringend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de pastorale eenheid. Na de start van de eerste bijeenkomst kan er niet meer worden ingeschreven voor het lopende catechesejaar 2021-2022, maar wordt de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor het volgende catechesejaar 2022-2023

contactadres voor alle andere vragen

Pastorale eenheid Marcus : hiertoe behoren de geloofskernen (parochies) Mal, Sluizen, Vreren, Rutten, Nerem en Diets Heur

Contactpersoon:Josiane Houben
Holleweg 38, Vreren
0478/37.03.18.
contactformulier Parochie-assistente Josiane Houben (rechtstreeks verzonden) (niet voor inschrijvingen !!!, dit gebeurt hierboven)


De vormselcatechese: Praktische afspraken

Het vormsel 2022 gaat door op:

PE Sint-Marcus:

De datum voor 2022 wordt pas meegedeeld na de voorinschrijving.