Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

EC marcus

Woon je niet in de pastorale eenheid Sint-Marcus of ken je je pastorale eenheid of parochie nog niet, klik dan hier.

Eerste Communie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feest in de parochie of plaatselijke geloofskern

 Je kind groeit op. Het verlaat de kleuterschool en begint aan het eerste leerjaar. Het begint duidelijk het onderscheid te maken tussen fantasie en  werkelijkheid. Op dit scharnier-moment nodigt de parochie of plaatselijke geloofskern jullie uit om met je kind de Eerste Communie te vieren ...

  “Eerste Communie”. De naam zegt het zelf:  vanaf de Eerste Communie kan jullie kind volledig de eucharistie mee vieren. Daarom is het belangrijk dat dit gevierd wordt in de parochie of plaatselijke geloofskern waar het kind in de toekomst regelmatig de weekendviering kan beleven.

  Wij wensen van harte dat de Eerste Communie voor uw kind en voor uzelf een deugddoend en zinvol gebeuren mag worden, een verwelkoming van kind en ouders in hun eigen parochiekring.

  De ouders die wensen dat hun kind de Eerste Communie viert in de kerk van hun thuisparochie of plaatselijke geloofskern in Sint-Marcus, worden vriendelijk verzocht het  “voorinschrijvings-formulier” vÓÓr aangeduide datum, in te vullen. (zie beneden)

*Laattijdig aanmelden geeft een verschuiving naar 2023. Eenmaal de weg gestart is kan men niet meer aansluiten voor dat jaar.Meld je op tijd aan. Eens het catechesejaar van start is gegaan, nl in het begin van het schooljaar, kan er niet meer ingeschreven worden voor dat catechesejaar. Uw kind kan dan wel nog zijn Eerste Communie doen in het jaar erna.

In de eerste plaats: thuis !

Het grootste gedeelte van de voorbereiding op de Eerste Communie gebeurt nu thuis. Als ouders worden jullie uitgenodigd om jullie kind binnen te leiden in de wereld van de eucharistie. In het begin van het schooljaar worden jullie daarvoor uitgenodigd in kindvriendelijke vieringen en gezinsvieringen.
Jullie krijgen hiervoor het nodig materiaal als hulpmiddel. De methode is heel eenvoudig en elke stap is duidelijk uitgelegd.

Waarom zijn het de ouders die de voorbereiding doen?
Zoals alle levensbelangrijke dingen, mag ook het geloof in de eerste plaats door de ouders worden aangereikt...

De parochie ondersteunt

De pastorale eenheid biedt ouderavonden en familiedag aan, waar de verschillende stappen van de voorbereiding samen worden doorgenomen en waar de ouders ook hun eigen vragen en zoeken kunnen delen.
Ook zijn er in elke parochie of plaatselijke geloofskern enkele voorbereidende gezinsvieringen om de kinderen en hun ouders thuis te laten komen in de parochiekerk en in de eucharistie.
De laatste weken vóór de Eerste Communie zijn er enkele repetities. Deze vallen buiten de schooluren.
En misschien zorgt jullie parochie zelfs voor een liederen-CD, of een spelnamiddag, of...

De school moedigt aan

In alles wat concreet de Eerste-Communie-voorbereiding betreft, heeft de school dus geen eigenlijke taak meer.
Toch blijft de ondersteuning vanuit de school belangrijk. Zo zullen de leerkrachten in het kader van de godsdienstlessen catechese geven over de eucharistie. In alle scholen van ons dekenaat wordt hierbij dezelfde handleiding gevolgd.
De leerkrachten oefenen misschien ook enkele liederen, die her en der in de communievieringen worden gebruikt.
We zijn de leerkrachten van het eerste leerjaar en de leerkrachten godsdienst dankbaar voor hun inzet en motivering van de kinderen.

In ieder geval - om het even waar in Tongeren uw kind naar school gaat - ze krijgen identiek dezelfde catechetische voorbereiding. Ze kunnen zich dus voor de Eerste Communie probleemloos aansluiten in hun thuisparochie of plaatselijke geloofskern.

In de eigen parochie???

“Mag mijn kind de eerste communie doen samen met zijn vriendjes van school ?”
Net zoals een school een gemeenschap is, is een parochie dat ook. En de eerste communie is geen  schoolfeest, maar een aanbod van de parochie of plaatselijke geloofskern.

Anders geraken de EC-catechisten in bepaalde parochies ook overstelpt door een toevloed aan kinderen. En nieuwe vriendjes leren maken is ook positief in de ontwikkeling van je kind. Ze doen dit immers ook in de jeugdbeweging, sportclub, dansclub, ... dus ook in de parochie.
Dus de Eerste Communie?... in de eigen parochie!

Het beste voor uw kind!

Bij het maken van deze afspraken is er slechts één bekommernis,  nl. het beste voor jullie kind.
Daarbij is het onze plicht om al het mogelijke te doen opdat de Eerste Communie zinvol gevierd wordt en geplaatst wordt in het ruimer geheel van de geloofsopvoeding. De Eerste Communie mag de eerste stap zijn waarbij het kind zich opgenomen voelt en zich thuis voelt in zijn parochiegemeenschap of plaatselijke geloofskern.
Het is logisch dat dit de grootste kans opslagen biedt in de thuisparochie of plaatselijke geloofskern, dus de parochie of plaatselijke geloofskern waar jullie wonen.

Een jaar jonger of ouder

Indien uw kind in een ander jaar geboren is, maar toch in het eerste leerjaar zit en wil deelnemen aan de Eerste Communie, is het raadzaam dit tijdig te melden aan je Eerste Communie-verantwoordelijke van jullie thuisparochie of plaatselijke geloofskern. Zo kan de naam van jullie kind aan de lijst worden toegevoegd en jullie zullen tijdig alle uitnodigingen ontvangen.???

? Ons kind wordt 7 jaar, maar zit nog maar op de derde kleuterklas ?
     In die situatie raden we jullie aan om de eerste communie een jaartje uit te stellen. De eerste communie zal voor jullie kind een fijnere ervaring zijn als het nog een jaartje wacht !  

?   Mag broer of zus, die een jaar jonger is, ook al meedoen ?
   We raden dit af ! De eerste-communie-leeftijd komt overeen met een bepaalde ontwikkelingsfase van het kind. En een kleuter is daar nog niet rijp voor ...

Datum Eerste Communie

PE Sint-Marcus:

De datum voor 2022 wordt pas meegedeeld na de voorinschrijving.

Voorinschrijving Eerste Communie 2022: aanmelden voor 1 september 2021

aanmelding eerste communie

Klik hier om je naam op te geven voor de Eerste Communie. Je ontvang dan een mail met alle informatie over de Eerste Communie. Als u weet wat alles precies inhoudt, kan u definitief inschrijven.Wie te laat aanmeldt, schuift door na het jaar erna.

   Contactpersoon voor alle andere vragen

Pastorale eenheid Marcus : hiertoe behoren de geloofskernen (parochies) Mal, Sluizen, Vreren, Rutten, Nerem en Diets Heur

Contactpersoon:Josiane Houben
Holleweg 38, Vreren
0478/37.03.18.
contactformulier Parochie-assistente Josiane Houben (rechtstreeks verzonden)(niet voor inschrijvingen !!!, dit gebeurt hierboven)