Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

kind12

Met kinderen samen op weg
in het geloof

Als ouders willen jullie natuurlijk niets anders
dan dat je kinderen gelukkig worden. Jullie
zorgen dat ze materieel niets tekort komen, maar beseffen dat dit niet volstaat. Jullie proberen ook een aantal waarden mee te geven aan je kinderen: respect, vertrouwen, openheid, inzet, verwondering, dankbaarheid, vergeving, geduld,...

Al zijn deze waarden niet exclusief christelijk,
toch versterkt ons geloof deze waardenbeleving
Jezus beleefde ze uiterst radicaal, bij God
vinden we de kracht om trouw te zijn als het moeilijk wordt ...

Kinderen stellen vragen over van alles, dus ook
over God en geloof. Ze hebben recht op een
eerlijk antwoord, ook als dat antwoord “ik weet het echt niet” is.
Zeker voor kinderen geldt dat ze “al doende” leren.  En dat is ook waar voor hun geloofsgroei.

In elke parochie is er voor kinderen een aanbod
op vele terreinen: liturgie, catechese of
misschien ook jeugdbewegingen,...

Met deze folder willen we je daar graag wat
meer over vertellen ...

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

 

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2020-2021

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

Informatie over de jeugdkoren krijg je bij:
‘t Basikliekje Anneleen Boulet 012/23.62.38
St.-Lutgart  Geert Baar   012/23.89.79
St.-Jozef  Ingrid Wijnen  012/23.58.40

Club van Kobe & Bijbelbengels

kind4
De Club van Kobe is ontstaan als een vervolg op de Eerste-Communie-catechese. Enthousiaste kinderen kunnen enkele keren per jaar blijven samenkomen... tot ze beginnen aan de vormselcatechese !

De Club van Kobe is er voor de kinderen van het tweede en derde leerjaar. De kinderen van het vierde en vijfde vormen de Bijbelbengels.
Het is een gezamenlijk initiatief van de zes parochies van de PE OLV.

De Club van Kobe en de Bijbelbengels zijn  plezante vriendengroepen: we duiken in de
Bijbel en beleven avonturen met Mozes, David, Jezus, de eerste christenen,... of waar we praten
en spelen rond een thema zoals pesten, derde wereld, vriendschap,...

Beide groepen komen samen op een namiddag tijdens iedere schoolvakantie.

kind6Voor meer informatie, of om een uitnodiging te krijgen voor de volgende activiteit, neem contact met parochie-assistente
Viviane Vossen 0474/47.13.96 contactformulier Parochie-assistente Viviane Vossen (rechtstreeks verzonden)

Ik bouw mee aan de parochie !

Er gebeurt van alles voor kinderen ... maar
kinderen kunnen zich ook al mee inzetten voor de kerk! Kan je niet stil zitten? Wil jij meedoen in de viering? Heb je misschien zin om mee te zingen of  om de mis te dienen als misdienaar?
kind8Duid op dit briefje maar aan wat JIJ in de kerk
wil doen !

 

 O ik wil misdienaar worden (jongens en meisjes vanaf de eerste communie)

 

O ik wil meezingen in het jeugdkoor (vanaf  het tweede leerjaar)
kind10

 

 

 Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.:  . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Kopieer de inhoud van dit strookje en mail het ons

Christelijke jeugdbewegingen

In de federatie hebben zes christelijk geïnspi-reerde jeugdbewegingen hun thuis. De christe-lijke inspiratie uit zich in een startviering, een kampviering, een avondwijding,... maar zit vooral in de waarden van waaruit de leiding zich inzet en die aan de kinderen en jongeren doorheen het spelend samen-zijn worden meegegeven.

De adressen van de jeugdbewegingen vindt u hier