Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

Gebedsgroepen

Wat is Katholieke Charismatische Vernieuwing?
Het is een beweging in de Katholieke Kerk die ontstaan is in de jaren zestig na een oproep van de Paus om de deuren en vensters van de Kerk wagenwijd open te zetten voor de frisse en vernieuwende wind van de Heilige Geest.
Sindsdien leeft er in de Katholieke Kerk - en in andere Christelijke Kerken - een nieuwe doorbraak van de heilige Geest, die zijn charisma’s (genadegaven) schenkt tot opbouw van de gemeenschap.
Tijdens het eerste weekend van juni 2014 was er een grote samenkomst van de beweging in Rome met meer dan 52.000 mensen in aanwezigheid van de Paus. In zijn toespraak zei hij dat de beweging ontstaan is uit een wilsbeschikking van de H Geesten hij vervolgde  Als een stroom van genade in en voor de Kerk. U heeft grote gaven ontvangen van de verscheidenheid van charisma’s ten dienste van de Kerk”.
Paus Franciscus was in Argentinië de hoofdbisschop van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, hij kent de beweging dus heel goed.

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een open beweging in de kerk, zonder formeel lidmaatschap. Zij tracht datgene wat zij van God ontvangen heeft in te brengen in de hele kerk, om zo bij te dragen tot haar vernieuwing.
In Vlaanderen komen honderden gelovigen samen in meer dan zeventig gebedsgroepen. In de ganse wereld zijn er dat meer dan 120 miljoen.
De gebedsgroepen komen samen om te bidden voor een vernieuwde uitstorting van de genadegaven (charisma’s) van de heilige Geest en om God te loven en te danken voor het geschenk van Zijn Genade. We doen dat met persoonlijke lofprijzing en vreugdevolle lofliederen.

- In Tongeren hebben we een gebedsgroep “Gods Belofte” die twee maal per maand samenkomt. Deze gebedsgroep organiseert  ook avonden om te bidden voor genezing en bevrijding, onder de naam “Oase groep”.


Over deze gebedsgroep kan je meer uitleg lezen hier beneden.

kcv Gods Belofte

Planning volgt