Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

Rouwen

Rouwen in de parochierouwen

Rouwen … een lange weg !

De periode tussen overlijden en begrafenis zijn drukke dagen. Je moet van alles regelen. Er komen heel wat mensen over de vloer,...

De échte leegte voel je vaak pas nà de begrafenis. Dan valt alles stil. Het bezoek vermindert ...

Na enkele maanden gebeurt het nog zelden dat iemand je vraagt hoe het gaat met je rouw-proces, of je het allemaal verwerkt krijgt ...
Net alsof het verlies na enkele maanden al helemaal zou zijn verteerd. Menswetenschappers stellen dat een normaal rouwproces al vlug twee jaar in beslag neemt ... en dan mogen er zich nog geen verwikkelingen voordoen.

Rouwen vraagt tijd én rouwen is arbeid. Je bent “kapot” ook al heb je het gevoel dat je niets hebt gedaan... Neen! Je bent hard aan het werken: je bent je rouw aan het verwerken !

Mensen bijstaan in dat intieme verwerkings-proces is niet eenvoudig. Toch willen we je als parochie een hand reiken en - ook in deze levensweg - een eind met je mee gelovig op weg gaan ...

Rouwende mensen nabij

Omstreeks Allerheiligen komt een vrijwilliger op bezoek met de uitnodiging en een woordje uitleg over wat de parochie aanbiedt in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen: in de kerk, op het kerkhof,... Het kan een heel kort bezoek zijn. Maar - indien jij dat wenst - willen deze mensen ook gerust wat langer blijven om naar jou te luisteren en met jou van gedachten te wisselen.

Er staat altijd iemand klaar met een uitgestoken hand en een luisterend oor voor een medemens in rouw... in alle vrijheid !
Neem contact met Diaken Paul Gielen 0479/54.22.81 of met je parochiepriester

Ontmoetingsmoment ?

In alles parochies is er een ontmoetingsmoment ingebouwd rond Allerheiligen/Allerzielen.
Wie begrijpt je beter dan mensen die hetzelfde meemaken !?
In deze zin wordt er een ontmoetingsnamiddag georganiseren voor mensen-in-rouw.
Een tas koffie, een gesprek, misschien een kleine inleiding,...
Gewoon als een kans om je verdriet uit te spreken en om van elkaar te leren hoe je ermee kan omgaan.

Indien je het voor jezelf een goede zaak zou vinden dat een dergelijk aanbod gebeurt, geef je best een signaal aan de parochiepriesters of aan de parochieraad ...

Groep ‘Rouwverwerking’
Tijdens verschillende samenkomsten ontdekken mensen-in-rouw hoe het verlies te verwerken en verder te leven met de lege plaats aan hun zijde. Wil je meer weten? Neem contact met Diaken Paul Gielen 0479/54.22.81.

Een nieuwe start ?

Na een tijd zal je wellicht voelen dat je nieuwe energie krijgt, dat je terug zin hebt om een aantal dingen te ondernemen. Dat wil niet zeggen dat je dan geen zwarte dagen meer zal hebben. Maar toch: je raakt uit de put, je raakt weer op gang ...

Misschien voel je dan de nood om je tijd op een nieuwe manier zinvol te gebruiken.

Informatie over parochiale verenigingen vind je in folder nr. 10

Of je wil je graag op één of andere manier engageren in de parochie.
Blader maar eens doorheen de andere folders van deze reeks: misschien kom je uit bij iets waartoe je je geroepen voelt.
Of spreek vrijblijvend met één van de parochiepriesters of iemand van de parochieraad.

Zo vind je nieuwe mensen om verder mee op weg te gaan ...

Nu ‘t rouwrumoer rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten
nu voel ik dat er ‘n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten

en telkens weer zal ik je tegenkomen
we zeggen veel te gauw: het is voorbij
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei

ik zal nog altijd grapjes met je maken
we zullen samen door ‘t stille landschap gaan
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans