Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

huwelijk olv

trouwen2


 Trouwen in de kerk

 Trouwen, je relatie bestendigen voor het
 leven, is vandaag de dag meer dan ooit een
 bewuste keuze.
 Trouwen in de kerk is dan een dubbele keuze.
 Er kunnen verschillende motieven meespelen:
 · jullie zijn thuis gelovig opgevoed en willen
    die traditie verder zetten;
 · jullie willen op je trouwdag een mooie en
    verzorgde plechtigheid;
 · jullie willen God danken voor het wonder
    van je liefde;
 · jullie willen Gods zegen vragen over je
    huwelijk;
 · jullie ervaren dat “liefde” iets is wat je altijd
    opnieuw van Elders moet krijgen om het te
    kunnen schenken ...
 · ...


Het is ook mogelijk dat jullie beiden op een
andere manier het geloof ervaren en beleven.
Dat is op zich geen probleem, zolang alles
gebeurt in respect voor elkaar en in respect
voor het Sacrament.

trouwen
 ?   Wat kost een kerkelijk huwelijk ?

   Het tarief, dat door het bisdom is voorgeschreven, bedraagt 250 €. Indien dit een probleem vormt, kan daar over gesproken worden ...

 

 

Wat nodig is ...

... is om te beginnen natuurlijk: oprechte liefde voor elkaar!

De kerk vraagt verder dat beide partners gedoopt en gevormd zijn én zichzelf als christelijk-gelovigen erkennen.
De voorwaarde van het vormsel kan men eventueel laten vallen. Ofwel kan de partner-in-kwestie alsnog gevormd worden.
Het doopsel is wel essentieel. Maar ook hier is er niets wat belet dat het doopsel alsnog gebeurt.

Indien één van beide partners zichzelf in alle eerlijkheid als niet-gelovig of anders-gelovig ervaart, is het toch nog mogelijk om een kerkelijk huwelijk te vieren, dat dan enkel geldig is voor de gelovige partner.
De kerk vraagt van de anders-gelovige dan wel de verzekering dat de gelovige partner zijn geloof vrij kan beléven en dat de kinderen gelovig zullen worden opgevoed.

Een man of vrouw kan niet voor de tweede keer een kerkelijk huwelijk aangaan, tenzij de eerste partner overleden is  of  zijn/haar eerste huwelijk door de kerkelijke rechtbank nietig is verklaard.
Het spreekt vanzelf dat we daarmee geen oordeel willen uitspreken over mensen.
Indien een koppel zijn nieuwe relatie gelovig beleeft, kan een priester wel een zegengebed uitspreken, eventueel in het kader van een dankviering.

Huwelijksvoorbereiding

De vroegere verloofdenontmoetingen zijn even uitgesteld in Dekenaat Tongeren.

De huwelijksvoorbereiding gebeurt in samenspraak met de priester die jullie huwelijk inzegent.
Dit gebeurt in de vorm van een zinvolle,  gezellige en ongedwongen gespreksavond, samen met de priester.

Op zo‘n avond sta je even stil vóór de grote stap.
Het is een rustig moment om te denken en te praten:
·  over je relatie;
·  over geloven in een christelijk gezin;
·  over de wereld van het “tweevoud”;
·  over kindjes;
·  kortom: over de wereld waarin je straks als echtpaar terecht komt.

Het praktische verloop

Stap 1: dag en uur reserveren in de
kerk waar jullie willen trouwen. Je doet dit
best ongeveer 6 maanden vooraf.
In regel trouwen jullie in de parochiekerk van
de jongen of van het meisje: dan geven jullie
de mensen van de parochie ook de kans om in
jullie vreugde te delen.

Als jullie om één of andere reden toch in een
andere kerk willen trouwen, krijgen jullie
daarvoor de toestemming... maar dan is het
wel goed mogelijk dat je zelf een priester
moet zoeken.
In je eigen parochiekerk is het normaal je
pastoor die het huwelijk inzegent. Als jullie
met een andere priester een sterkere band
hebben, zal jullie pastoor graag een stapje
opzij zetten ...

Stap 2: Het invullen van het huwelijksdossier

- Jullie moeten daartoe contact opnemen zowel met de pastoor van de jongen als met die van het meisje. Je officiële domicilie is daarbij richtinggevend.
- Je begint best met een bezoek (eerst even telefonisch afspreken!) aan de pastoor van de parochie waar het huwelijk niet plaatsvindt.
Deze pastoor vult het eerste luik van het huwelijksdossier in, waarbij hij eventueel het doopsel en het vormselbewijs in een andere parochie moet opvragen.

Vervolgens brengen jullie een bezoek

aan de pastoor van de andere partner (en
waar het huwelijk zal plaatsvinden, tenzij
jullie voor een andere kerk hebben gekozen). Die verzamelt de gegevens van het doopsel en het vormsel van de tweede partner ...

... en doet met jullie ook de zogenaamde “ondertrouw”: dat is een gesprek rond de inhoud van een christelijk huwelijk: eenheid, trouw, openheid voor kinderen, christelijke opvoeding van de kinderen.

Stap 3:  De praktische afspraken betreffende de huwelijksviering met de pastoor van de parochie, waar het huwelijk zal plaats-vinden:

  1. datum en uur zijn al bepaald;
  2. zingt het parochiekoor, zorgen jullie zelf voor zangers en muzikanten, werken jullie liever met CD’s ? ...
  3. hoe zit het met de versiering van de kerk, eventueel een rode loper,...

Stap 4: Inhoudelijke voorbereiding van de viering, in overleg met de priester die het huwelijk zal inzegenen.

  1. keuze van teksten;
  2. eventueel: samenstellen van een misboekje (laat dit tijdig eens nalezen!)
  3. voorbereiding van de homilie…

De namen van de pastoors vind je onder parochies

*U kent uw Tongerse parochie of pastorale eenheid niet? U woont hier nog maar pas? Via uw adres kan je hier je parochie en pastorale eenheid opzoeken.