Contact en Inschrijvingen

PE Sint-Marcus
Inschrijfformulier kennismakingavond met het Heilig Vormsel

Parochies Diets-Heur, Mal, Nerem, Sluizen, Vreren, Rutten Aanmelden voor 30 juni 2021. Voorinschrijving voor het vormsel in 2022
t.a.v. Parochieassistente Josiane Houben

De eigenlijke inschrijving gebeurt na ontvangst van de mail waarin het hele project van het Vormsel wordt uitgelegd. Wie niet tijdig aanmeldt voor 30 juni, verschuift door naar een volgend jaar.

GDPR: Door het verzenden van dit formulier gaat u ermee akkoord dat deze gegevens verzonden en opgeslagen worden met het oog op de volledige catechese-werking. Dit houdt in dat deze gegevens verzonden worden naar de verantwoordelijke van de catechese en in een later stadium ook naar de catechisten, de pastores en vormheer en de verantwoordelijken voor de misdienaarswerking. m.a.w. Deze gegevens mogen gebruikt worden binnen de pastorale werking van de kerk.

De datum van het doopstel van uw kind kan u eventueel terugvinden in het huwelijksboekje

indien deze gegevens niet gekend zijn, gelieve ze dan later te melden a.u.b.

Akkoord van beide ouders Beide ouders moeten akkoord gaan met het vormsel, (tenzij één van beide de volledige voogdij bezit.)

U krijgt van dit bericht een automatische bevestigingsmail in uw mailbox.