Contact en Inschrijvingen

PE Sint-Jacobus
Inschrijfformulier kennismakingavond met het Heilig Vormsel

Parochies Berg, Henis, Neerrepen, Overrepen, Riksingen, 's Herenelderen. Aanmelden voor 30 30 september 2021.Voorinschrijving Vormsel 2022.
t.a.v. Parochie-assistente Marlies Thys

De eigenlijke inschrijving gebeurt op de eerste ouderavond waar het hele project van het Vormsel wordt uitgelegd. Door je kind hier aan te melden ontvangt u in september een uitnodiging voor de infoavond. Wie niet tijdig aanmeldt voor 30 september, wordt hiervoor niet uitgenodigd.

GDPR: Door het verzenden van dit formulier gaat u ermee akkoord dat deze gegevens verzonden en opgeslagen worden met het oog op de volledige catechese-werking. Dit houdt in dat deze gegevens verzonden worden naar de verantwoordelijke van de catechese en in een later stadium ook naar de catechisten, de pastores en vormheer en de verantwoordelijken voor de misdienaarswerking. m.a.w. Deze gegevens mogen gebruikt worden binnen de pastorale werking van de kerk.

De datum van het doopstel van uw kind kan u eventueel terugvinden in het huwelijksboekje

indien deze gegevens niet gekend zijn, gelieve ze dan later te melden a.u.b.

Akkoord van beide ouders Beide ouders moeten akkoord gaan met het vormsel, (tenzij één van beide de volledige voogdij bezit.)

U krijgt van dit bericht een automatische bevestigingsmail in uw mailbox.