Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

Elfde zondag jaar B

Eerste Lezing: Ezechiël 17, 22-24: God zelf zal een klein twijgje planten en het doen uitgroeien tot een prachtige boom.
Tweede lezing: 2 Korintiërs 5, 6-10: De apostel Paulus heeft slechts één verlangen: zijn Heer, Jezus Christus, te behagen.
Evangelie: Marcus 4, 26-34: Het Rijk Gods groeit zoals zaad in de grond ontkiemt en opschiet.

Voor meer uitleg verwijzen we naar “Lezingen & Commentaar”, achteraan in ons parochiebladverzenden.

inschrijven voor Eerste Communie of Heilig Vormsel

ouders opgeletEerste comunieVormsel

Ouders die een kind hebben dat volgend jaar naar het eerste of zesde leerjaar gaat en dat zijn of haar Eerste Communie of Heilig Vormsel wil doen, gelieve u in te schrijven voor de vakantie in uw eigen parochie via deze inschrijfformulieren

Website neemt verlof

Gelieve alle info voor de maanden juli en augustus voor de vakantie door te geven.

blokkaars

blokkaars

Om alle studenten een hart onder de riem te steken brandt er in de basiliek bij het beeld van OLV een kaars. We wensen alle studenten veel succes met de examens.

Collecte Noden van het Bisdom

Voor het weekend van 16 en 17 juni (3de zondag van juni) is een collecte voorgeschreven voor de Noden in ons bisdom. Deze collecte is uitsluitend bedoeld om de pastorale uitbouw in ons eigen bisdom mogelijk te maken. Daartoe werden verschillende diensten uitgebouwd die priesters, diakens en leken helpen bij hun pastorale taak. Denk maar aan de verschillende werkgroepen en diensten die in ons bisdom de pastoraal dragen. Zonder bekwame mensen en een goede dienstverlening kan in deze tijd de pastoraal niet slagen. De opleiding van de verantwoordelijken is een dringende opdracht voor ons bisdom met steeds minder priesters. Uiteindelijk komt deze collecte ten goede aan elke parochie, die op deze diensten een beroep kan doen.

missen bestellen voor de vakantie

Graag tijdig de vieringen voor de vakantie (juli en augustus) voor 16 juni afspreken met de verantwoordelijken van je parochie

Bedevaart Sint-Kristoffel

autozegeningOp zondag 24 juni is er te Henis de jaarlijkse Sint-Kristoffel bedevaart. Na de viering van 10.30 uur in de kerk van Henis vindt er een wijding van voertuigen plaats aan zaal ‘De Meir’.
Die zondag is er ook traditioneel een BBQ vanaf 12 uur in zaal Meir als afsluiting voor het werkjaar 2017-2018.
Iedereen is welkom. Wel graag op voorhand aangeven, voor vrijdag 15 juni bij de leden van het team (zie colofon op bladzijde 2 linker kant.)

ST. LUTGARTVIERING 23 JUNI

Lutgart

Zaterdag 23 juni viert onze parochie weer haar Patroonheilige in de viering van 18.30uur.
Wij nodigen al onze verenigingen uit om aanwezig te zijn met hun vlag en actief deel te nemen aan
de viering. Aansluitend wordt een drankje aangeboden achteraan in de kerk.

Samana Centrum

Dinsdag 19 juni
Daguitstap met de bus.

Meer info bij Betty Schoenaers, Tiende Meistraat 3, Tongeren; tel. 012 23 11 62 of bij een ander kernlid

weekgedachte

Heer,
niet door brandoffers wordt Gij verzoend,
en offergaven zonder vroomheid
kunnen U niet behagen.
Gij wilt slechts dat wij uw wil volbrengen
en met een onverdeeld hart U beminnen.
Laat deze gaven die wij U aanbieden,
een teken van onze toewijding zijn.
Door Christus, onze Heer. Amen.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

 

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: