Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop olv

Samana Centrum

Dinsdag 13 november om 14.30 u; in zaal Concordia.

Vorming “Wijs in het leven” door een vrijwilliger-lesgever van Samana.
Inschrijven bij een kernlid-bezoeker voor 4/11/2018.
Voor de lezing en de koffietafel betaal je 8 euro

Sint-Hubertus OffelkenVan 03 t/m 11 november 2018

Van 03 t/m 11 november 2018

Tijdens de noveen deze week is de kapel elke dag geopend van 14u tot 15u.
Zondag 11 november is de laatste dag van de noveen en dan wordt deze afgesloten met een gebedsdienst om 15u.

De Groote Oorlog

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2018-2019
14/10/2018 “De kostbare parel”
11/11/2018 “Gist in het deeg”
09/12/2018 “Op weg naar Kerstmis”
13/01/2019 “Jezus wordt gedoopt”
10/02/2019 “Jezus roept de vissers”
10/03/2019 “Jezus in de woestijn”
14/04/2019 “Palmzondag - Jezus op een ezel”
12/05/2019 “De goede Herder”
09/06/2019 “Pinksteren - De H. Geest komt”

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen
tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,...
gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kinder
nevendienst tijdens de viering van 10u.
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op
kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de
hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin
van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan samen te komen in de kapel. Het tweede gedeelte van
de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Tentoonstelling

Tot de kerststal opengaat – of misschien ook iets vroeger, dat hangt van de ‘bouwstructuur’ van de kerststal af – is er een kleine tentoonstelling onder het orgel over het jaarthema. Aan de hand van foto’s van schilderijen, een bezinningstekst en wat indringende vragen kan je rustig wat tijd nemen om te bezinnen bij het verhaal van de Emmaüsgangers. Meer dan de moeite waard om het eens te bekijken.

Catecheseviering Vormelingen Sint-Maternus

Zaterdag 10 november heeft de eerste catecheseviering plaats voor alle vormelingen van onze Pastorale Eenheid om 17.00u in onze kerk.

Wijziging weekmissen Sint-Maternus en Sint-Lutgart

Klik hier voor de data

Wapenstilstand

Dit jaar herdenken we de honderdste verjaardag van de wapenstilstand van de eerste wereldoorlog op 11 november 1918. De herdenking valt dit jaar op een zondag en in de
mis van 10 uur in de Basiliek zal daar aandacht aan geschonken worden.
Na de mis is er plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden. Daarna is er in het praetorium een toespraak met receptie waar iedereen welkom is. Zoals ook in de mis trouwens.

Te Deum

Donderdag 15 november viert ons land koningsdag. Deze dag wordt aangegrepen om te danken voor onze vrijheid en de democratie waarin we mogen leven. We danken ook voor de koning en zijn familie. Dat gebeurt in de basiliek tijdens een gebedsdienstmet als hoogtepunt de plechtige lofzang ‘Te Deum’. Iedereen is uitgenodigd en welkom in de viering van 11 uur. Daarna is er toespraak en receptie in het praetorium waar iedereen welkom is.

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: