Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop benedictus

Samana

samana
Lauw:
Donderdag 13 december 2018: Kerstfeest

zie ook PE OLV

Catecheseviering vormelingen

Zondag 11november om 10u te Lauw

Koninksem vrijwilligersfeest Parochie

Zaterdag 16 december om 19.00u.

Sint-Ceciliafeest Piringen

Vrijdag 9 november 2018: 18.00u. In ’t parochiezaaltje.

Vrijwilligersfeest Widooie

Op vrijdag 23 november om 19.00u bij Koekhofs

aanpassing vieringen voor 2019

Een aanpassing van een aantal vieringen in onze parochies vanaf 1 januari 2019 dringt zich op. Wij zijn nog maar met 3 priesters voor 24 parochies, de schoolvieringen, de rusthuizen enz…En dan zijn er nog uitvaarten, huwelijken en dopen…
In de nabije toekomst zullen er dat slechts 2 worden!
2018 werken we in ieder geval af zoals voorzien. Tenzij onvoorziene omstandigheden.

Een voorstel wordt voorbereid door de pastoor voor 2019 en zal op het Team van de Pastorale Eenheid besproken worden tijdens de eerste werkvergadering van 11 oktober.
Tegen dan weten we ook wat er voor pastoor Tony nog bij komt in andere pastorale eenheden.
Zodat we iedereen tijdig kunnen verwittigen en de nodige documenten aanpassen.

Voor Lauw hebben we per 1 september de vrijdagmorgen viering reeds geschrapt ( zie Lauw). Daar is trouwens iedere zondag een viering.
Deze zal trouwens, zoals voorzien in het pastoraalplan van de pastorale eenheden een belangrijker plaats innemen in het geheel, zeker voor catechese en feestdagen!

Ter vergelijking:
In de Pastorale Eenheid “St- Jacobus” ( voorheen: Noord) zal iedere parochie in beurtrol slechts eens per maand op woensdagavond een viering hebben en iedere zaterdagavond de centrale viering in Riksingen. Dan gaan wij er nog goed vanaf komen… .
Wij brengen u tijdig op de hoogte!

We stellen met vreugde vast dat een aantal van onze parochianen wanneer er bij hen geen viering is de weg ook vinden naar bij voorvoorbeeld St.-Maternus op de 2de en 4de zaterdag.
Het zou ook mooi zijn als men af en toe ook deel zou nemen aan de zondagsviering van de Pastorale Eenheid om 10.00u in Lauw. Dat is dé scharnierviering voor de pastoraal in onze Pastorale Eenheid.
(T.H.)

LAUW

WEEKVIERING OP VRIJDAG
Op vrijdag om 09.00u zal er vanaf 1 september géén weekviering meer zijn in Lauw.
Tenzij iemand op een bepaalde vrijdag om 09.00u (vooraf) een misintentie aanvraagt.
Dan willen we dat wel doen als het past in de agenda.
Het heeft weinig zin om voor koster en pastoor alleen een mis te doen.
In de winter komen daar ook nog eens verwarmings- en electriciteitskosten bij.
Dat kunnen we in deze tijd niet langer verantwoorden.
De pastoor heeft bovendien iedere vrijdagavond om 18.00u een mis in St.-Lutgart
en de meeste schoolvieringen waar hij bij betrokken is – op verschillende plaatsen –
hebben ook plaats op vrijdag om 09.00u.
De pastoor heeft iedere week tussen de 15 en 20 vieringen.
Zodat hij ruimschoots aan zijn verplichtingen voldoet. Wij rekenen op uw begrip.

uren missen en gebedsdiensten

uren benedictus

Meer info over uw kerken

parochies Benedictus

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten Benedictus

lijn

terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: