Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

 

mensen in nood

Christenen en mensen-in-nood

Jezus had een bijzondere aandacht voor mensen aan de rand. Hij nodigt ons, christenen, uit om zijn voorbeeld te volgen: “Alles wat je gedaan hebt voor één van deze mensen, heb je voor Mij gedaan!”

Veel sociaal werk is ontstaan vanuit christelijk initiatief. De maatschappij heeft een aantal zorgen overgenomen. Maar het wordt ook steeds duidelijker dat we onmogelijk alle zorg kunnen professionaliseren en institutionali-seren. Vrijwilligerswerk en persoonlijke aandacht zijn onontbeerlijk in een samen-leving.
Christenen werken samen met alle mensen van goede wil opdat ieder mens menswaardig kan leven.

Dit foldertje geeft een overzicht van de voornaamste diensten in onze stad, waar mensen-in-nood terechtkunnen.

Je kan dit foldertje raadplegen als je zelf in een noodsituatie belandt ... maar vooral ook om een buur of een kennis-in-nood naar een goed adres te verwijzen...

Met mensen-in-nood op weg

Enkele adressen, waar je de noodsituatie kan bespreken en waar mensen samen met jou naar een oplossing zoeken:

Ÿ    C.A.W. Sonar
Henisstraat 84
012/23.73.99
http://www.cawlimburg.be//

Ÿ  Pergo
hoek Henisstraat en Driehoeksstraat
(plein Nieuw-Tongeren)

Ÿ    Inloophuis A.C.W.
Stationsstraat 34

Ÿ    Dienst Welzijn Stad Tongeren
Maastrichterstraat 10
012/39.02.21 en 012/39.02.22
http://www.tongeren.be/Welzijn_en_Senioren

Ÿ    O.C.M.W.
Dijk 120
012/45.92.50
http://www.tongeren.be/Welzijn_en_Senioren/links/Sociaal_Huis_De_Semper

Ÿ    Christelijke Mutualiteit, Centrum voor Maatschappelijk Werk
Elisabethwal 8
012/23.20.01
https://www.cm.be/over-cm/cm-in-je-buurt/contact/app/435

Materiële hulpverlening


voedselpakket
·  maandelijks: Sint-Vincentius, via OCMW, 012/45.92.50
https://www.vincentius-limburg.be/
·  eenmalig: “Stille Armen Tongeren”
aanvragen via OCMW,  (vragen naar Koen of Ingrid)

.Sint-Gilliskelderke
contact: Philo Meuwissen  0479/22 74 52
Adres St Gilliskelderke Hasseltsesteenweg 190 (achter de kerk van Sint-Gillis) Tongeren
Bedeling is op dinsdag tussen 13 uur en 15 uur (zolang de voorraad strekt)

warm middagmaal
·  Poverello, Sint-Catharinastraat 31, 012/26.22.40 (elke weekdag)
http://poverello.be/wps/index.php/nl/
·  maaltijddienst OCMW, 012/23.08.35
http://www.tongeren.be/Diensten/OCMW/Thuishulpdiensten

tweedehands kleding
·  Poverello, Sint-Rosastraat, 012/26.22.40 (dinsdag en woensdagnamiddag)
http://www.poverello.be

algemeen
·  vzw Zorgenkind Prospèrke
0476/80.89.93 en 0476/80.89.88
http://www.zorgzoeker.be/vzw-zorgenkind-prosp%C3%A8rke-506744/

Psychische hulpverlening

·    Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (C.G.G.)
Henisstraat 17, 012/39.43.80
http://www.vggz.be/

·   De Schakel (revalidatiecentrum)
Wijngaardstraat 16, 012/39.49.33
Dagzorgcentrum De schakel

·    Validag (revalidatiecentrum)
Driekruisenstraat 105, 012/26.14.36
http://www.validag.be/

Hulp bij verslaving

·    Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (C.A.D.)
Henisstraat 17, 012/39.43.80
http://www.cadlimburg.be/

Thuiszorg

·    Familiehulp (C.M.)
Hulp in het huishouden
Elisabethwal 8, 012/23.60.17
https://www.familiehulp.be/
·    Wit-Gele Kruis
Thuisverpleging
St-Truidersteenweg 34, 012/23.38.70
https://www.witgelekruis.be/
·    IN.Z.
St-Truidersteenweg 85, 012/74.27.41
http://www.buurtdienst-isis.be/


Andere


Gastvrij Tongeren: met vluchtelingen op weg (OCMW, Dijk 124, 012/45.92.50)
http://f-a-m.be/ned/content/view/53/77/

  Gastama Tongeren: met vluchtelingen op weg, 012/23.41.76
http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligers/vrijwilligers.php?groep=21

  V.D.A.B.: arbeidsbemiddeling
(Stationslaan 12, 070/39.09.00)
http://vdab.be/

  Tongershuis: Sociale Huisvesting (Hasseltsesteenweg 28 bus 1 , 012/44.02.00)
http://www.tongershuis.be/default.asp

  Kind en Gezin (078/15.01.00)
http://www.kindengezin.be/

  Comité Bijzondere Jeugdzorg (St-Catharinastraat 10 bus 1, 012/24.21.21)
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/verwijzers/cbj.htm

  De Poort: hulp bij opvoedingsproblemen
(Rode Kruislaan 31, 012/39.11.62)
http://www.jeugdtongeren.be/content.php?hmID=1824&smID=1575&ssmID=48

  Justititiehuis: wegwijs in de wereld van het gerecht (Piepelpoel 13, 012/44.07.80)
http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/53.pdf

Hulp in huis, tuin, kinderopvang
PWA-Tongeren: Albertwal 25 bus 1, 012/24.10.10
http://www.rva.be/D_RVA/Bureaux/Fiches/Tongeren/ContentNL.htm
Landelijk Diensten Coöperatief: Hemelingenstraat 42, 012/24.21.02
http://www.dienstencoop.be/Regiokantoren/Limburg/tabid/3299/language/nl-NL/Default.aspx

  Palliatieve Zorgen AZ Vesalius "De schelp"
(Carina D’Huysters, 012/39.73.75)
http://www.azvesalius.be/startpagina.html

  Pergo vzw: opvang voor dakloze mannen
(Henisstraat 84, 012/23.73.99)
http://www.cawsonar.be/pergo.htm
Gezelschapsdienst voor bejaarden, zieken
      (Jef Dommershausen, 012/23.03.37)

  Dienst Patiëntenbegeleiding AZ Vesalius
Hazelereik 51, 012/39.66.31
http://www.azvesalius.be/startpagina.html

Ik wil me inzetten voor mensen-in-nood !

Op dit briefje kan je aanduiden op welke manier jij je wil inzetten voor medemensen-in-nood.

O  ik wil meewerken voor het onthaal en de integratie van asielzoekers
O  ik wil meewerken in Poverello
O  ik wil meewerken in Ziekenzorg
O  ik wil meewerken in de palliatieve zorg
O  ik wil bij gelegenheid een klusje verrichten voor mensen die het moeilijk hebben
O  ik wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O  ik wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.:    . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Scheur dit strookje af en geef het af in de sacristie of  steek het in de brievenbus op het info-paneel of in het portaal.