Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

EC Benedictus

Wellicht doet je kind dit jaar de eerste communie of ontvangt het het sacrament van het vormsel. Daarom informeren we jullie graag over dit gebeuren.
Eerste communie en vormsel zijn initiatiesacramenten en moeten goed voorbereid worden.
Zowel voor eerste communie als voor vormsel kiezen ouders en kinderen ervoor om op weg te gaan in het geloof. Let wel, wie de keuze maakt weet dat er ook een engagement aan verbonden is van iedere betrokkene…ook van de ouders !

Daar deze momenten belangrijke schakels zijn in de geloofsweg is het ook uiterst belangrijk om dit mooie gebeuren te vieren in de pastorale eenheid waar het kind woont en NIET ergens anders. Zowel voor eerste communie als voor het vormsel is er respectievelijk  één gezamenlijke federatieviering. De catechese voor de 7-jarigen als voor de 12-jarigen is eveneens federatief..
Het is dus zeker geen schoolgebeuren met de vriendjes van de klas.

Wie aanwezig wil zijn op de info-avond in de feestzaal te Koninksem vragen wij het aanmeldstrookje te bezorgen bij de verantwoordelijke van de pastorale eenheid tegen

                                    uiterlijk 30 juni 2018

*Laattijdig aanmelden geeft een verschuiving naar 2020. Eenmaal de weg gestart is kan men niet meer aansluiten voor dat jaar.

Wat is de eerste communie ?

Eerste communie is de 2de stap in de gelovige weg. Het is het ogenblik waarbij het kind voor het eerst helemaal mag deelnemen aan de eucharistie.
Het ontvang voor het eerst het Lichaam van Christus.
De eerste H. Communie is niet het begin van een Christelijk leven. Het hoort ingebed te zijn in een Christelijk gezins- en gebedsleven, anders is het niet meer dan een feest zonder inhoud. In onze streken is de viering van de eerste H. Communie vaak een eigen leven gaan leiden, los van een Christelijk leven.
In onze parochies worden de kinderen buitenschools voorbereid om kinderen en ouders duidelijk te maken dat de eerste H. Communie een sacrament is. Dat het iets is wat van de Kerk is, en niet zomaar een onderdeel van het schoolgebeuren. Je kind de eerste H. Communie laten doen, veronderstelt een keuze om als Christen te willen leven met alle consequenties die daar bij horen, d.w.z,: de samenkomsten zijn bindend.

Ouderavond

De datum ontvang je na inschrijving

Eerste Communie: De grote dag

Hemelvaart Donderdag 30 mei 2019

Aanmelden voor de Eerste Communie

schrijf inschrijf in 2

Om je online aan te melden voor de Eerste Communie: KLIK HIER

Wie op de uiterste aanmelddatum van 30 juni 2018 zijn/haar kind niet kon inschrijven wordt vriendelijk verzocht dringend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de federatie. Na de start van de eerste bijeenkomst kan er niet meer worden ingeschreven voor het lopende catechesejaar 2018-2019, maar wordt de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor het volgende catechesejaar 2019-2020

De vormselcatechese: contactadressen.

Pastorale eenheid Tongeren-West :parochies Lauw, Koninksem, Piringen, Widooie en Herstappe

Contactpersoon:DriessenMarleen:driessenmarleen@hotmail.com
Molenstraat 17, Tongeren               0474/81.18.43