Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

doopsel benedictus

Herstappe - Koninksem - Lauw - Piringen - Widooie

 Bevat alle informatie i.v.m. doopvieringen in onze Federatie
vanaf eind 2017 - eind 2018


doop 1 

 

In principe wordt er nog gedoopt op de eerste zondag van de maand, telkens in een andere kerk van de federatie volgens beurtrol.
Tenzij op feestdagen en enkele speciale situaties,
dan wordt het de volgende zondag. (zie schema).

Aanvraag doopsel en aanvraagformulier:

Aanvragen graag 3 maanden vooraf bij pastoor Tony Hayen,
Donkelstraat 5 te 3700 Lauw 0475/62.61.34 tonyhayen@proximus.be

Dit kan bij voorkeur via het online formulier dat je hier vindt.

De aanvraag is pas definitief als dit aanvraagformulier bij de pastoor is toegekomen en hij ook de datum en het uur bevestigd heeft. (Soms kan er op een datum iets onverwachts tussenkomen )

Aanvraag: 3 maanden vooraf
1ste maand: verzamelen van inschrijvingen
2de maand:  pastorale voorbereiding
3de maand: uitvoeren van de doop……
Inschrijven in het doopregister van de thuisparochie.

Voorbereiding:
-individueel bezoek aan huis.
-we gebruiken de gezamenlijke viering.

Wanneer doopt de pastoor?

Schema: normaal eerste zondag van de maand met uitzondering van feestdagen en enkele speciale situaties.

OPGELET: SPREEK ALTIJD EERST UW DATUM AF MET DE PASTOOR. Er kan altijd iets tussenkomen.

Dit is maar een mogelijk voorstel

Maand.          Parochiekerk                      2017               2018

Januari          Koninksem                                                   7/1     
Februari        Lauw en Herstappe                                    4/2
Maart              Piringen                                                        4/3     
April               Widooie                                 niet (Pasen & Vormsel )
Mei                 Koninksem                                                   6/5     
Juni                Lauw en Herstappe                                    3/6     
Juli                 Piringen                                                        1/7     
Augustus      Widooie                                                        5/8     
September    Koninksem                                                   2/9     
Oktober          Lauw en Herstappe             1/10                7/10
November     Piringen                                5/11               4/11
December     Widooie                                 3/12                2/12

Andere data zijn niet mogelijk wegens het dopen in andere parochies.

 Aanvraag                     Voorbereiding             Doop

November                    december                     januari
December                    januari                          februari
Januari                         februari                        maart
Februari                        maart                           april
Maart                           april                             mei
April                             mei                              juni
Mei                              juni                              juli
Juni                              juli                               augustus
Juli                               augustus                      september
Augustus                      september                    oktober
Oktober                        november                     december
……enz…

Voorbeeld:
U wil uw kindje laten dopen in juli, dan moet dus de aanvraag in mei gebeuren.

Er staat geen “tarief” op de doopviering, zoals bij een mis, huwelijk enz..
Een vrije gift is altijd welkom.

 


De pastoor neemt daarvoor met u contact.