Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

jongeren

Juniper is ...

 

Juniper is…

... een gezonde mix van spel, plezier en gesprek!

Jongeren komen graag samen om te praten, plezier te maken, te organiseren…
In samenwerking met Poverello heeft deze droom vorm gekregen.
In het eens zo rustige Begijnhof (sinds onze komst al een beetje minder rustig), in de St.-Rosastraat nr.1 (achterzijde van het voormalig
Minderbroederklooster) ligt er sinds januari 2002 een zaaltje met de naam “Juniper” (dat is de naam van een broeder van Franciscus die het heel goed meende, maar toch de éne flater na de andere beging).

Iedere zaterdag van 19.30u tot 22u (behalve in juli en augustus) zijn jongeren vanaf het eerste middelbaar welkom voor een babbel, een gezelschapsspel, een leuke activiteit.
Er kan muziek worden gedraaid (zolang die op “de achtergrond” blijft) en er kan iets gedronken worden (geen alcohol). De begeleiding en enkele volwassenen dragen mee de zorg voor een goed verloop.

Belangrijk is dat iedereen zich welkom voelt.
Dat doen we aan de hand van enkele wegwijzers in de geest van de Poverello-werking.

Zegt het je iets ? Loop dan zaterdag maar even binnen ! Je bent méér dan welkom !

Juniperkrantje

Jongeren hebben ook graag een clubblad met afspraken, uitnodigingen, activiteiten.
Maandelijks verschijnt het Juniperkrantje met de foto’s en commentaar van voorbije activiteiten en wist-je-datjes. Maar ook komende activiteiten worden aangekondigd én de jarigen van de maand en een bezinningstekst vullen het blad.

Juniperwebsite en facebook

Neem eens een kijkje op de website van Juniper en ontdek wie, wat, waar ‘Juniper’ is: www.juniper.jimdo.com. Of wordt vriend via facebook.

Juniperkamp

Ieder jaar organiseert de begeleiding een kamp: ponykamp, tentenkamp, zeekamp…
Neem eens een kijkje op de website! Echt de moeite waard en doe mee.

Christelijke jeugdbewegingen

In de federatie hebben zes christelijk- geïnspireerde jeugdbewegingen hun thuis. De christelijke inspiratie uit zich in een startviering, een kampviering, een avondwijding,... maar zit vooral in de waarden van waaruit de leiding zich inzet en die aan de kinderen en jongeren doorheen het spelend samen-zijn worden meegegeven.

Chiro Aterstaose (St.-Lutgart – jongens en meisjes, jeugdlokaal Beemdstraat);
Chiro Sint-Jozef  (jongens) en Chiro Onze-Lieve-Vrouw (meisjes)bieden in de jeugdlokalen Hasseltsesteenweg, elke zondag tussen 14u en 18u een spelnamiddag aan voor jongeren vanaf het eerste leerjaar.
KSA-Erewacht (Basiliek) is op zaterdag actief in de jeugdlokalen, Hasseltsesteenweg tussen 14u en 16u30 voor de jongens van de lagere school; later op de avond voor de ouderen.
VKSJ-Basiliek is er dan weer voor de meisjes: ook in de jeugdlokalen, Hasseltsesteenweg, op zaterdag tussen 14u en 16u30 voor de meisjes van de lagere school; later op de avond voor de oudere leeftijden.
VKSJ (meisjes) en KSA (jongens) St.-Jan hebben hun activiteit in de jeugdlokaal, paro- chiezaal St.-Jan elke zaterdag van 14u tot 18u.

Daar de adressen van de contactpersonen regelmatig wisselen, verwijzen we je voor de meest recente gegevens naar:
·   Jeugddienst Tongeren   012/39.01.19
·   www.tongeren.be of www.dekenaat.tongeren.be

Ik bouw mee aan de parochie !

Er gebeurt van alles voor jongeren ... maar
jongeren kunnen zich ook mee inzetten voor de parochie !

Duid op dit briefje maar aan wat JIJ in de
parochie wil doen !

 O ik wil de blaadjes “parochienieuws”
uitdelen in mijn straat

 O ik wil meezingen in het jeugdkoor

 O ik wil een handje helpen als de parochie
een receptie of een feest organiseert

 O ik wil misdienaar worden

 O ik wil na de eucharistieviering de blaadjes
terug op hun plaats leggen of ophalen

 O ik wil aan de kerkdeur de collecte
omslagen uitdelen en ophalen

 O ik wil een handje helpen als er iets moet
geknutseld worden

 O ik wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.:  . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopieer de inhoud van dit strookje en mail het ons

Jeugdpastoraal

Wat wordt er aangeboden in Jeugdpastoraal?

Vrijwilligers, groepen en pastores die op vele manieren vorm geven aan jeugdpastoraal Tongeren:

·  dekenale ondersteuning van de vormsel-catechese (handleiding, ééndaagse,...)
Marleen Driessen 0474/811843
·  Juniper : Mieke Dreesen 0496/656961
www.juniper.jimdo.com 
·  ondersteunen van het K-aanbod van de jeugdbewegingen (K-op-kamp, een bezinningsavond voor een leidingsploeg,...)
Marc Vande Winkel 012/23.03.57
·  projecten die jongeren aanmoedigen tot engagement (“handen uit de mouwen”)
Diaken Paul Gielen 0477/22.21.92.
·  een 12-daagse pelgrimstocht in de grote vakantie (Assisi, Compostela, Ierland...)
IJD, Tulpinstraat 75 Hasselt 011/249034

 

Activiteiten voor +16-jarigen worden ingericht onder de naam Jongerenkerk. Hun
programmafolder kan je aanvragen bij Kapelaan Emmanuel 0494/64.69.84 en Diaken Paul Gielen 0477/22.21.92.

Je kan de dekenale jeugdpastoraal ondersteunen door een gift op rekening
784-5771326-46 van “Jeugdpastoraal, 3700 Tongeren”. Fiscaal attest op aanvraag.