Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

doopsel marcus

Mensen staan heel verwonderd bij de geboorte van hun kind. Ze ervaren dit als een geschenk. Sommigen wensen dit heel uitdrukkelijk te vieren door hun kind te laten opnemen in een kerkgemeenschap door het doopsel. In onze federatie zijn er een aantal momenten dat het doopsel gevierd wordt. Het kan zijn dat men met meerdere dopelingen in één viering te samen is. Elke parochie heeft ook een doopcatechist die instaat voor de inschrijving en ook de voorbereiding op het doopsel. Mogen wij u vragen om tijdig (tenminste één maand op voorhand) uw aanvraag te doen bij deze personen. Bij voorkeur kiest u voor uw eigen parochiekerk maar het kan ook dat u omwille van de dag in een andere parochiekerk het doopsel kunt vieren. Een doopsel vindt normaal plaats in de parochiekerk en op zondag. Uitzonderingen worden besproken met de parochiepriester.

Doopcatechisten:

Diets-Heur    Jeanne Schraepen   Kuilenstraat 21
tel. 012/23.53.95
Sonja Bollaers   Tierestraat 10
tel. 012/45.89.91
Mal                 Marie-Jo Piette   Viséweg 259
gsm 0479/40.58.04
Nerem            Lizy Tilkin   Neremstraat 60
tel. 012/23.65.16

Rutten            Joseline Purnal   Beekstraat 6
tel. 012/23.85.64
Sluizen          Marie-Chritine Grommen   Viséweg 466
tel. 012/39.25.82
Vreren            Imelda Degraen   Allemandstraat 24
tel. 012/23.53.43

Doopmomenten:

1ste zondag van de maand
in de parochiekerk van Vreren.
in de parochiekerk van Sluizen.

2de zondag van de maand
in de parochiekerk van Nerem.
in de parochiekerk van Mal.

3de zondag van de maand
in de parochiekerk van Rutten.
in de parochiekerk van Diets-Heur.

Het doopuur wordt bepaalt door EH Emmanuel Kalomba (14u of 15u meestal)

Online aanvraag doopsel

Een doopsel aanvragen voor de federatie Jekervallei kan via dit online formulier

De aanvraag is pas definitief als dit aanvraagformulier bij de pastoor is toegekomen en hij ook de datum en het uur bevestigd heeft. (Soms kan er op een datum iets onverwachts tussenkomen )