Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

EC marcus

 

Tijdens het eerste studiejaar van de lagere school mogen de kinderen hun eerste communie vieren. In de zes parochies wordt dit aanbod gedaan als er tenminste twee kinderen wensen deel te nemen. Indien er te weinig kinderen zijn sluit men aan bij een andere parochie. Het is vanzelfsprekend dat men zich eerst richt tot de eigen parochie en om specifieke redenen kan men ook kiezen voor een andere parochie doch dit slechts in overleg met de parochiepriester of de verantwoordelijken eerste communie.
Omwille van het feit dat we niet meer kunnen beschikken over de lijst van de zevenjarigen verwachten wij dat de ouders zelf tijdig een aanvraag doen voor de eerste communie. Dit zou moeten gebeuren in de maand oktober het jaar voorafgaand aan de eerste communie. Een aanvraagformuliertje vind je achteraan of je kan het verkrijgen bij de parochiale contactpersonen en de verantwoordelijken van de eerste communie. Bij hen kan je het ook bezorgen.

Verantwoordelijken eerste communie

Diets-Heur    Sonja Bollaers   Tierestraat 10
tel. 012/45.89.91
Daniëlle Beelen   Kuilenstraat 34
tel. 012/23.58.04
Mal                 Greta D'Huys    Hoger-Opstraat 3
tel. 012/23.15.25
Ria Ketelslegers   Kruisvindingsstraat 59
tel. 012/23.56.35
Nerem            Andréa Schoubben   Neremstraat 103
tel. 012/39.38.11
Myriam Christiaens   Achterstraat 31b
tel. 012/39.33.37
Rutten            Heidi Collard   Honnestraat 33
tel. 012/23.48.33
Elsie Poismans   Wijkstraat 43
gsm 0496/79.77.34
Sluizen          Veerle Rosmeulen   Viséweg 464
gsm. 0479/28.67.92
Vreren            Godelieve Stulens   Houbbenstraat 48
tel. 012/23.03.84
Jeannine Vanderstraeten   Houbbenstraat 44
tel. 012/40.00.95

Datums voor komende jaren:

In 2018

Don. 10 mei om 11.00’u in Mal Heilig Kruis.
Zon. 13 mei om 10.30’u de catechesegroep van Vreren in de Kerk van Nerem St. Servatius.
Maa. 21 mei om 10.30’u in Sint-Martinus Rutten.

Aanmelding Eerste Communie 2019

aanmelding eerste communie

Klik hier om je naam op te geven voor de Eerste Communie. Dan brengen we je op de hoogte van de samenkomsten.