Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Tongeren - St.-Jozef

Sint-Jozef

kaart

Pastorale adressen:

Contact-pastor:
Emmanuel Kalomba, Pastoor
Piepelpoel 25b2, 3700 Tongeren
Tel.: 012/21.32.99
E-mail: shambuyi.kalomba@gmail.com

Diaken Paul Gielen
Tel.: 012/26.33.59
Gsm : 0479/54.22.81
Kennedylaan 9, 3700 Tongeren
E-mail: paul.gielen4@telenet.be

Weekendvieringen:

Voor de uren van de vieringen: zie hier

Door de week :

Voor de uren van de vieringen: zie hier

Wetenswaard of te bezoeken:

Bedevaartsplaats van de H.Rita:
Feest van de H. Rita:
22 mei.
Noveen: 15 voorafgaande donderdagen.


Noveen Heilige Rita

Het feest van de heilige Rita van 22 Mei lijkt nog veraf maar in de kerk van Nieuw Tongeren beginnen ze er vroeg en serieus aan. Met een noveen, niet van 9 weken maar van 15 (vijftien!) weken. Op donderdag 9 februari starten ze. Elke dag een eucharistieviering om 8.00 u. voor de vroege vogels; en ook een eucharistieviering te 19.00 u., iets plechtiger. Elke dag wordt een aspect van het leven van de heilige Rita belicht.

HRita

  

Hieronder vindt u de data met telkens het thema

EERSTE DONDERDAG H. RITA
Op donderdag 9 februari vertellen we over de geboorte van de H. Rita en lezen we in het evangelie over Jezus= doopsel. God zegt tot ieder mensenkind: “Jij bent mijn liefste kind”. Dit vertrouwen is een bron van altijd-nieuwe hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

TWEEDE DONDERDAG H. RITA
Op donderdag 16 februari vieren we de tweede donderdag ter ere van de H. Rita.
De ouders van de H. Rita werkten in hun dorp aan verzoening en vrede tussen mensen. Ze reikten deze waarden ook over aan hun dochter. Ze brachten Jezus’ woorden “heb zelfs uw vijand lief” in de praktijk.
Vrede en verzoening wijzen ook ons de weg naar nieuwe hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de heilige Rita om 8 en om 19 uur.

DERDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 23 februari  heeft als thema “het spoor van de heiligen”. Rita had een grote verering voor de heiligen: ze keek op naar hun voorbeeld en bad op hun voorspraak. In het evangelie van de zaligsprekingen roept Jezus alle christenen op om te groeien op de weg van de heiligheid.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 uur en om 19 uur.

VIERDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 2 maart heeft als thema “Zoek eerst het Rijk van God”. Rita verlangde reeds als jong meisje om kloosterling te worden. De rijke jongeling uit het evangelie toont ons hoe sterk zo ‘n verlangen kan werken, maar ook hoe groot de hinderpalen zijn om deze roeping te volgen. Dit verlangen toch vasthouden is een stap naar hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en 19 uur.

VIJFDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 9 maart heeft als thema: “Wat God verbonden heeft...” Onder druk van haar ouders huwde Rita een man met een moeilijk karakter: doch haar zachtheid en geduld hadden een weldoende invloed. Jezus spreekt over de huwelijkstrouw als een na te streven ideaal. We bidden deze donderdag in het bijzonder voor mensen die lijden onder een gebroken relatie.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

ZESDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 16 maart krijgt als thema: “In goede en kwade dagen”. We horen hoe Rita zich doorheen vele moeilijkheden bleef inzetten voor haar man en zonen. In het evangelie zien we hoe Maria en Jozef hun kind Jezus moeten loslaten opdat het zijn eigen weg kan gaan.
We bidden deze donderdag in het bijzonder voor alle gezinnen: dat ze elkaar op het goede moment vasthouden en steunen, maar ook op het goede moment loslaten en vrijheid schenken.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

ZEVENDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 23 maart heeft als thema: “Hou vol”. Rita volhardde in haar verlangen om in het klooster te treden. Zoals Jezus ons aanmaant om met aandrang te bidden, in het vaste vertrouwen dat God ons hoort én verhoort.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 uur en om 19 uur


ACHTSTE DONDERDAG H. RITA                                                        
Donderdag 30 maart heeft als thema: “Een mens leeft niet van brood alleen”. We horen hoe Rita in het klooster voor een streng sober leven kiest “op water en brood”. Zo volgt ze Jezus na, die zijn optreden begon met een veertigdaagse vasten en die als een vrij mens uit de woestijn terugkeerde.
Vieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en 19 uur

NEGENDE DONDERDAG H. RITA                                         voor Pasen
Donderdag 6 april heeft als thema: “Bovenal bemin uw God”. Rita legde de geloften af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid om zich helemaal te wijden aan de liefde tot God. Zo beantwoordde ze Jezus’ oproep in het evangelie om alles los te laten omwille van de Mensenzoon.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur

TIENDE DONDERDAG H. RITA                                                          
Donderdag 13 April  Witte Donderdag

ELFDE DONDERDAG H. RITA                                                            
Donderdag 20 april heeft als thema “Bemin je naaste als jezelf”. Rita zette zich met een grote liefde als verpleegster in voor behoeftigen en bij epidemieën. “Ga en doe gij evenzo” zegt Jezus aan de mensen die het verhaal van de barmhartige Samaritaan hebben beluisterd. In de eenvoudige inzet voor onze medemensen vinden ook wij nieuwe hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en 19 uur.

TWAALFDE DONDERDAG H. RITA                                                     
Donderdag 27 april heeft als thema: “Eén met Christus”. De heilige Rita verenigt zich spiritueel met de lijdende Christus: een hoofdwonde is daarvan het zichtbaar teken. Jezus roept in het evangelie ieder die zijn leerling wil zijn op “om zijn kruis op te nemen en Hem te volgen”. Mensen die moedig het lijden dragen banen de weg naar hoop en nieuw leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

DERTIENDE DONDERDAG H. RITA                                                    
De dertiende donderdag in voorbereiding op het feest van de H. Rita - donderdag 4 mei - heeft als thema: “Mogen allen één zijn”. Het is het gebed van Jezus op het Laatste Avondmaal. Rita bewerkte deze eenheid tussen de rivaliserende groepen in haar stad en geboortedorp.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur

VEERTIENDE DONDERDAG H. RITA                                                   
Op donderdag 11 mei vieren we de veertiende donderdag in voorbereiding op het feest van de H. Rita, met als thema “ga op weg”. Rita kon met haar medezusters een pelgrimstocht ondernemen naar Rome. Uit het evangelie van de zending van de leerlingen blijkt dat “op weg gaan” essentieel is voor elke christen.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

VIJFTIENDE DONDERDAG H. RITA
Op donderdag 18 mei vieren we de vijftiende donderdag in de voorbereiding op het feest van de H. Rita, met als thema “het lijden door-lieven”. Rita vulde haar zwaar lichamelijk lijden met een immens grote liefde. Zo is ze een levende verwijzing naar Jezus, die zijn kruis droeg uit liefde voor de mensen.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur

Maandag 22 mei 2017 Slot van de noveen
08.00 u  Voor de overledenen van de parochie
11.00 u  Voor een bijzondere intentie
17.30 u  Voor de overledenen van de parochie
19.30 u  Voor de overledenen van de parochie

Voor alle pastorale info rond door doopsel, EC, Vormsel, enz... Klik hier voor meer info