Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)


algemeen nieuws en dekenaal nieuws
nieuws Federatie Centrum
nieuws Federatie West
nieuws Federatie Jekervallei
nieuws Federatie Noord
Redactie en updates

federatie

 

Algemeen nieuws en dekenaal nieuws

zondag 2 juli

attentieZondag mis om 9u30 in de Basiliek

geen mis op:

attentie

Er zijn geen weekmissen in Sint-Lutgart en Sint-Maternus tijdens de maand juli

Er is geen mis op vrijdag 30 juni in Lauw

Twaalfde zondag

24-25 juni 2017
Eerste lezing: Jr 20, 10-13:
De profeet Jeremia bidt tot God: “Ik heb mijn zaak in uw handen gelegd.”
Jeremia gaat op het dieptepunt van zijn kwelling met Jahwe in gesprek.
Tweede lezing:Rom 5, 12-15:
De genade van God laat zich niet afmeten; zijn genade is groter.
Paulus maakt duidelijk dat een christen aanvaard dat – door Christus – het regime van de wet heeft plaats gemaakt voor dat
van de genade.
Evangelie: Mt 10, 26-33:
Weest niet bevreesd voor wie u vervolgen maar vreest Hem die groter is.
Jezus getuigt dat de goddelijke Vader zorg draagt. De troost ligt niet in de overtuiging van lijden en verdriet worden weg
genomen, maar wel in het vertrouwen op de zorg waarmee de Vader ons omringt.

Geboorte Johannes de Doper

Op 24 juni vieren we de geboorte van Johannes de Doper. Meer info in het parochieblad.

Relatiezegen

relatiezegen

Wellicht heb je al wel eens gehoord van een relatiezegen of misschien heb je het al meegemaakt. Twee
mensen houden van elkaar, willen dat ook met een zegen bekrachtigd zien maar kunnen feitelijk geen sacramenteel huwelijk meer aangaan.
Eén of beiden waren al eens kerkelijk getrouwd maar dat is helaas misgelopen. In principe is dan geen
nieuw kerkelijk huwelijk meer mogelijk als de vroegere partner nog in leven is.

Niet om te oordelen...
Onze bisschop heeft een mooie leuze, ‘Niet om te oordelen maar om te redden’ (Joh.3,17). Dat woord van Jezus horen we ook toe te passen naar mensen toe die het ideaal niet hebben kunnen waarmaken. In zijn aanmoedigingsbrief (exhortatio) ‘Amoris Laetitia’ schrijft paus Franciscus: “Het is belangrijk gescheiden mensen die een nieuwe verbintenis aangaan te laten ervaren dat ze een deel van de Kerk zijn.
…. Elke taal en houding die ervoor zouden kunnen zorgen dat ze zich gediscrimineerd voelen, moet daarbij vermeden worden … (Nr. 243). Dit moet een christen zeer ter harte nemen als hij/zij het gestrande huwelijksleven van medemensen ter sprake brengen.

Maar om te redden...
Daarom heeft de Kerk ook de mogelijkheid geschapen om de nieuwe relatie van gescheiden mensen
een kerkelijke zegen mee te geven. Het is immers de liefde in de nieuwe relatie die het belangrijkste is en als mensen dit liefdesverbond heel ernstig nemen mag je best ook hier Gods zegen over vragen. Dit heet een relatiezegen. Zo’n relatiezegen begint altijd met duidelijk aan de aanwezigen te zeggen dat het niet gaat om een sacramentele huwelijkssluiting maar om een zegen over het voornemen elkaar boven alles lief te hebben. Bovendien wordt ook veel aandacht gegeven aan het vergevingsmoment.
Er wordt geen huwelijksbelofte uitgesproken maar wel een ‘engagement’ om er alles aan te
doen om elkaar gelukkig te maken. Daarover gaat het en dat is het belangrijkste.
Verder zijn er nog wel enkele voorschriften die elke pastoor/diaken kent en naar zijn pastoraal oordeel
kan invullen.


Hoop en zegen...
Als christenen die de barmhartigheid van de Vader moeten navolgen, mogen we verwachten dat we
positief staan tegenover mensen die het beste voor zichzelf hopen in een nieuwe relatie.

Sacramentsdag donderdag 15 juni

sacramentsdag

In de basiliek is er de ganse dag aanbidding van het H.Sacrament van bij de ochtendmis om 8 uur tot
en met de afsluitende gebedsviering om 18uur.

Blokkaars

In de Basiliek brandt sinds Pinksteren bij het Mariabeeld de blokkaars. Er ligt ook een gebed voor de studenten.

misintenties vroeger aanvragen !!!

attentie

Wie wil kan een mis bestellen voor een bepaalde intentie. Kostprijs: 15€

Veiligheidshalve vragen we alle misintenties voor de zomermaanden te bestellen voor 18 juni

Deken Rik Palmans 50 jaar priester

Op zondag 2 juli viert E.H. Deken zijn Gouden Priesterjubileum.
Op 2 juli 1967 werd hij te Genk door Mgr. Heusschen, de eerste bisschop van Hasselt tot priester gewijd.
Wij vieren dat in de basiliek zondag 2 juli met een eucharistieviering, uitzonderlijk om 09.30u.
Wij wensen Deken Rik alvast een fijne feestdag en nog een aantal gezonde jaren in ons dekenaat!

Vormsel afspraken volgende jaren

Op dezelfde dag (7 mei) wordt het vormsel ook toegediend in de federatie Tongeren-Noord (in de kerk van Riksingen om 10.30 u.) en in de federatie Jekervallei (in de kerk van Vreren om 9.00 u. en om 11.00 u.). In de federatie Tongeren-West werd al eerder gevormd op 23 april, in de kerk van Lauw. Het feit dat 3 vormselvieringen op dezelfde dag vallen wordt niet als positief ervaren. Vanaf 2018 zullen de vormselvieringen in de 4 federaties op verschillende dagen plaatsvinden. Voor Tongeren-Centrum wordt gekozen voor de vijfde paaszondag (4 zondagen na Pasen); dat wordt dan 29 april 2018 en 19 mei 2019. Noteer het nu al in uw agenda …

Geen dolers maar pelgrims

dolers

Op de banner van het jaarthema staat een mooi kunstwerk van de Lommelse kunstenaar, Koen Lemmens. Dat beeld wil ons meenemen in het feestjaar 50 jaar bisdom Hasselt.
In het kunstwerk is de levensweg van de christen uitgebeeld, een pelgrimsweg.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Ik ben volwassen en wil gedoopt worden ...

Dat kan...

U kan hiervoor contact opnemen met:

Contactgegevens van het bisdom Hasselt: Ria Thaens, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011 24 90 13

Voor het dekenaat Tongeren: deken Rik Palmans of diaken Paul Gielen

Lourdesbedevaart 16-21 juli

Interesse om naar Lourdes op bedevaart te gaan?
van 16 juli tot 21 juli 2017. Contact: LDB vzw 011/290.829 of ldb.vzw@telenet.be
of lokaal bij diaken Paul Gielen 0479/54.22.81 of Bert Nijs (Rutten) 0493/59.09.03

bedevaart Banneux

banneux

Sinds enkele jaren gaat het decanaat Tongeren op de 2de dinsdag van juli op bedevaart naar de Maagd der Armen te Banneux. Dit jaar valt dat op 11 juli. We hebben daarom een andere datum gezocht en gevonden.
De Tongerse decanale bedevaart naar Banneux zal dit jaar doorgaan op dinsdag 8 augustus 2017. Meer informatie over inschrijvingen en vertrekuren en –plaatsen vind je hier

Pinksternoveen

De gebedsgroep 'Gods Belofte' en de gemeenschap 'Zaden van het Woord' organiseren dit jaar een Pinsternoveen. Meer info onder zaden van het woord.

Virga Jesse Feesten Hasselt

In 2016 vierden wij in Tongeren de Kroningsfeesten. In 2017 is het de beurt van de Hasselaren voor hun “Zevende Jaar” ter ere van de Virga Jesse.De vier ommegangen zijn op:
Zondagen 6, 13 en 20 augustus om 15.00 u.
Dinsdag 15 augustus om 19.30 u.
Vanaf 1 april kon je een tribuneplaats bestellen bij de dienst toerisme in Hasselt: 12 euro in voorverkoop en 15 euro op de dag van de ommegang zelf.

Deze zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten ’17 staan ‘in het teken hoop’.
De organisatie kan niet zonder een “feestsecretariaat”, gevestigd in het Virga Jessecollege, Guffenslaan 27A. Daar kan men terecht voor vragen over de organisatie van de Virga Jessefeesten.
Openingsuren van dinsdag tot donderdag van 8.00 u; tot 13.00 en van 14.00 u. tot 16.00 u.;
Op vrijdag van 8.00 u. tot 13.00 u.
Tel.: 32(0)11 35 07 15; E-mail: 2017@virgajessefeesten.be.

VLAGGENDRAGERS VIRGA JESSEFEESTEN
Zoals in de kroningsprocessie een vlaggengroep van ons bisdom meestapte zo zal ook een groep vlaggen meestappen in de Virga Jesseommegang in Hasselt. Mensen die als pelgrims willen mee opstappen en/of een vlag dragen kunnen zich aangeven bij de deken. U mag kiezen welke dagen: 6, 13, 15 of 20 augustus. Op zondag in de namiddag, 15 augustus ’s avonds. U mag uiteraard ook 4 keren meestappen

Een zinvolle zomervakantie voor de jeugd

IJD

Voor de jeugd
De Interdiocesane Jeugddienst (IJD) heeft voor jongeren tijdens de zomer van alles in petto: staptocht of citytrip, binnen- of buitenland, je kiest maar. Het motto is “Gewoon gaan”! Meer info via ijd@ijd.be.
Een overzicht:
1. Zin in een intense pelgrimstocht onder een stralende zon, langs pittoreske dorpjes en prachtige natuur? Stap dan mee met ons naar Fátima!
Pelgrimstocht Porto - Fatima van 9 tot 19 augustus 2017
2. Op citytrip met IJD - dat is steden bezoeken met een spirituele saus.
Spiricitytrip Sevilla en Cordoba van 22 tot 27 juli 2017
3. Wil je werken, bidden, praten, ontspannen, stappen, luisteren, zingen en plezier maken? Dan is Ganagobie dé plek om jouw batterijen helemaal op te laden.
Bouw- en bezinningskamp in Ganagobie van 17 tot 28 juli 2017
4. Een week herbronnen in de gemeenschap van Taizé samen met mensen van over de hele wereld.
Inleefweek in Taizé van 23 tot 30 juli 2017 of van 10 tot 17 september 2017
5. Ga je voor een uitdagende pelgrimstocht door het mysterieuze Limburg...
Limburg Mysterieus van 23 tot 29 juli 2017
6. Vertoef je graag vijf dagen in de hemel van Orval?
OJP Orval van 2 tot 6 augustus 2017
7. Bezoek op 5 dagen 3 religieuze gemeenschappen. Een verkennende en intense tocht!
@the brothers - @the sisters van 3 tot 7 juli 2017

Nieuwe voorzitter Kroningscomité

Severijns

Na 31 jaar voorzitterschap gaf Georges Willemaers te kennen dat hij het voorzitterschap van het kroningscomité wilde overdragen. Hij zou wel lid willen blijven van het Kroningscomité en alle mogelijke medewerking blijven verlenen.
Tijdens de voltallige vergadering van woensdag 3 mei werd Peter Severijns tot nieuwe voorzitter gekozen. We laten deze keer Peter aan het woord maar we komen later zeker uitgebreid terug op het immense werk van Georges die we oneindig dankbaar zijn en die op de laatste vergadering spontaan en unaniem tot erevoorzitter werd benoemd.

Duizend maal dank ook aan Georges Willemaers !

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Centrum

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

opgelet: in de maanden juli zijn er geen weekmissen op vrijdag om 18u in Sint-Lutgart en op woensdag om 18u in Sint-Maternus.

zondag 2 juli

attentieZondag mis om 9u30 in de Basiliek

geen mis op:

attentie

Er zijn geen weekmissen in Sint-Lutgart en Sint-Maternus tijdens de maand juli

Er is geen mis op vrijdag 30 juni in Lauw

Recreon

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen
en zo meer. Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten. U bent van harte welkom!
U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij: Anny Jackers- Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren;
telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

Blokkkaars Basiliek met Pinksteren: zondag aangestoken om 10u in de Basiliek

Zoals we dat de laatste jaren gewoon zijn zullen we ook dit jaar met Pinksteren de ‘blokkaars’ aansteken. Het is een hulpmiddel van onze parochiegemeenschap om allen die met examens, toetsen of hoe die dingen ook heten af te rekenen hebben, met onze aandacht en ons gebed te ondersteunen. Als jij hard werkt zullen wij hard bidden. Samen sterk.

orgel 4U

Elke zaterdag om 16.00 u. een half uur orgelmuziek in de Basiliek van Tongeren.
24 juni: Dana Hemelaer aan het Thomasorgel met muziek van J.S. Bach en M.Reger.
1 juli: Luc Ponet aan het Thomasorgel met muziek van J. S.Bach.
Gratis toegang.

Vormsel 2018 : info en inschrijven

attentieMeer info vind je hier

Patroonsfeest Sint-Lutgart 24 juni

Het St. Lutgartfeest heeft plaats op zaterdag 24 juni om 18.30 uur.
Alle verenigingen met zoveel mogelijk hun vlaggen zijn uitgenodigd.

Ontmoetingen Samana

Dinsdag 20.06.17: Bezoek aan de kerk van St.-Lutgart om 14.30 u. gevolgd door een koffietafel in de polyvalente zaal van de St.-Lutgartbasisschool..
Voor deelname in de kosten wordt 7 euro gevraagd. Inschrijving bij het bezoekend kernlid ten laatste op
maandag12 juni. Breng gerust een familielid, vriend(in) of kennis mee (mits inschrijving).
Nieuwe leden kunnen contact opnemen met Betsy Schoenaerts, tel. 012/23 1162.

Chiro Aterstoase

Even relaxen na de examens? Genieten van de eerste zomerdagen?
Kom naar onze Chirobar!
Zondag 25 juni vanaf 17.00 u. is iedereen welkom op Aterstaose (Beemdstraat). Hier kunnen jullie
genieten van een zomerse cocktail, frisse pint, koel ijsje of een stevige hamburger en dit allemaal terwijl de leiding het Chirojaar in stijl afsluit. Zit je nog met vragen over kamp of de Chiro?Dan is dit het ideale moment om ze te komen stellen.

16 okra afdelingen van het verbond Mechelen

vieren op donderdag 25 juni om 10u45 eucharistie in de Basiliek en brengen een bezoek aan Tongeren

parochiesecretariaat Basiliek

Het parochiesecretariaat zal gesloten zijn van woensdag 28 juni tot en met dinsdag 15 augustus. Vanaf
woensdag 16 augustus kan je er weer terecht.

kinderzegen Sint-Jan

De jaarlijkse kinderzegen heeft plaats op zondag 25 juni om 14u.

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-West

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Samana

samana

Programma 2017 Lauw

Juni:                Uitstap
1 oktober;        Pannenkoekennamiddag
12 oktober:      Breimode Marchienne + ??
14 december:  Kerstfeest

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen en zo meer. Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten. U bent van harte welkom! U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij: Anny Jackers-Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren; telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

kindernevendienst Koninksem

Iedere 3de zaterdag van de maand is er nevendienst in Koninksem

JULI: geen weekvieringen

Naar jaarlijkse traditie zullen er in de maand juli GEEN weekvieringen zijn.
De vieringen in het weekend zijn normaal voorzien met uitzondering van zondag 9 juli om 10.00u in Lauw die uitzonderlijk vervangen wordt door een gebedsviering.
Anders mist de pastoor zijn vliegtuig…

Vrijdag 30 juni geen viering in Lauw

GEEN viering wegens schoolviering in St. Lutgart

geen mis op:

attentie

Er zijn geen weekmissen tijdens de maand juli

Er is geen mis op vrijdag 30 juni in Lauw

 

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Jekervallei

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Vormsel en Eerste Communie 2018

Gemeenschappelijke vormselviering van de federatie Jekervallei op zondag 22 april 2018 voor de kinderen geboren in 2006.
Eerste communie in Mal op donderdag 10 mei (Hemelvaart) voor de kinderen geboren in 2011.
Indien uw kind hieraan wenst deel te nemen, gelieve dit te melden via inschrijvingen op de site.

Dank

Het kerkbestuur dankt  graaf de Grunne voor zijn uitzonderlijke inzet gedurende meer dan 33 jaar en heeft hem de titel van ere-voorzitter van het kerkbestuur verleend.

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Noord

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jaarprogramma Samana ziekenzorg Overrepen/Neerrepen

Samana

Overrepen/Neerrepen

+ 17 juni 2017 : etentje (Shindotuinen)
+ 9 september 2017 : uitstap met het treintje van Bilzen
+ 11 oktober 2017 : ziekenzalving (Neerrepen)
+ 18 november 2017 : activiteit (Shindotuinen)

Riksingen-Henis-Vrijhern

JAARPROGRAMMA 2017
24 augustus : DAGUITSTAP voor alle senioren
9 oktober : NATIONALE ZIEKENDAG – voor alle senioren een viering met
ZIEKENZALVING in 'De Meir' in Henis, gevolgd door een koffietafel en ontspanning – aanvang 14 uur
18 december : KERSTFEEST – voor alle senioren met een viering , koffie
en ontspanning in Buurthuis ‘Sint-Gertrudis’ in Riksingen – aanvang 14 uur

Meet and greet - steun en dank BBQ

Deze dagen denken we wellicht reeds aan een beetje vakantie, na de drukke dagen van de communies. Als federatie voelen wij ook de nood aan om samen ons kerk-zijn te beleven en in een zinvol samenzijn te praten en elkaar te steunen. Meer dan in het verleden willen we jullie uitnodigen op onze barbecue op het einde van het werkjaar. Een ontmoeting ( meet) en een kennismaking ( greet) maar tevens een dank-  en steunmoment. We rekenen dus ook zeer op de aanwezigheid van VELE mensen, niet alleen onze medewerkers ( die we zeer dankbaar zijn) maar ook allen die zich tot onze gemeenschap rekenen.
Bijzonder graag nodigen we jullie uit in Zaal DE MEIR te Henis na de viering van Sint-Kristoffel, dus rond de klok van 12.00 uur, op zondag 25 juni. Samen met het federatieteam hechten we bijzonder veel waarde aan jullie aanwezigheid en willen we samen, zeker op die dag kerk zijn ….
We hopen echt dat jullie er bij zullen zijn en vanaf NU ( weekend 3-4 juni – Pinksteren dus !!!!) kunnen jullie zich inschrijven bij ons federatieteam ( Jozef, Raymonde, Mariette, Cecile, Chantal, Marie-louise, Myriam of Marleen). De prijs bedraagt 15 euro per persoon, kinderen onder de twaalf jaar 7 euro.
Mogen we op jullie rekenen en samen met jullie dankbaar zijn voor al het mooie dat mocht en nog zal gebeuren ????
Van harte welkom !!! 
Wij starten nu echt met de inschrijvingen. Naast het danken en het samenzijn willen we deze dag ook jullie steun vragen voor de parochiewerking in het volgende werkjaar. We rekenen echt op jullie steun !!!!
Betalen ter plaatse, inschrijven voor 20 juni  kan bij
Overrepen; Gilberte 012/231482
Neerrepen; Willy Reynders 012/239915
Riksingen; Marie-Louise 012/262195
Henis; Cecile 012/230775
‘s-Herenelderen; Raymonde 012/231731
Berg ; Jozef  0475/650625

Recreon

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.
Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen en zo meer.
Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten.
U bent van harte welkom!
U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij:
Anny Jackers-Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren
telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Redactie en updates

 

Updates:

laatste update deze maand

wekelijks - index

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...
lijn terug naar boven